Jožica Frigelj

Jožica Frigelj, OŠ Ketteja in Murna

Če račun ne gre v glavo, potem je pač potrebno prekiniti Sizifovo delo, narediti nekaj počepov, vključiti gibanje ali zapeti pesmico.

Magda Pipenbaher

Magda Pipenbaher, OŠ FLV Slivnica pri Mariboru

Uporaba vseživljenjskega znanja »Poslanstvo dajanja znanja in vzpostavljanje pristnih odnosov z mladimi,« je odgovor, oziroma moto, Magde Pipenbaher na vprašanje zakaj je učiteljica. »Učitelj, ki

Cvetka Rutar

Cvetka Rutar, Osnovna šola Preserje

»Raziskovanje življenja je pripomoglo k spoznanju, kako zelo je za razvoj zdrave osebnosti pomembno čustveno razbremenjevanje že v otroštvu.«

Mojca Novak

Mojca Novak, OŠ Šentjernej

»Ni otroka, ki bi bil nezanimiv; potrebna sta samo čas in potrpljenje, da ga spoznamo in odkrijemo njegove kvalitete. Pomembno se mi zdi, da pri učencih razvijamo njihova močna področja in pri tem izhajamo iz njihovih sposobnosti, interesa in predhodnega znanja.«

Anuška Berdnik

Anuška Berdnik, Osnovna šola Loče

»Predvsem se zavzemam, da bi skupaj s starši bili enotni vsaj v eni stvari. Enotni naj bi bili v mišljenju in zavedanju, da delamo vsi za isti cilj, isto vrednoto in isto željo. Da bi bili otroci zdravi, srečni, da bi se v šoli in doma dobro počutili, da bi imeli možnost napredovanja v skladu s svojimi individualnimi sposobnostmi in da bi zaupali vase.«

Mateja Marčun

Mateja Marčun, OŠ Križe

»Učenci se morajo naučiti tudi, kako pomembno je razmišljati preko okvirjev in iskati drugačne, nove poti ustvarjanja.«

Mateja Jelen

Mateja Jelen, OŠ Preska

»Učitelj ni le posredovalec informacij, temveč tudi posredovalec številnih raznovrstnih izkušenj, ki lahko vplivajo na izgradnjo posameznikova znanja in tudi celotne osebnosti.«

Denis Hofman

Denis Hofman, OŠ Križevci

“Zavzemam se za to, da otroci razvijejo navado rednega gibanja in to prenašajo tudi na skupnost, v kateri živijo.”

Mojca Milone

Mojca Milone, OŠ Solkan

»Zavedam se, da učenci niso stekleničke, ki jih moramo kot učitelji napolniti z znanjem.«

Ota Trajković Haziri

Ota Trajković Haziri, OŠ Vižmarje Brod

»Močno verjamem v to, da otroci zmorejo več, kot včasih mislimo odrasli in tudi želijo si nekaj znati, nekaj narediti sami in jaz jim to ne morem vzeti«.

Katarina Klajn

Katarina Klajn, OŠ Šenčur

»S svojim učiteljskim in osebnim zgledom bi rada malim bodočim podjetnikom, športnikom, učiteljem sporočila, naj bodo pri iskanju svojega mesta pod soncem pogumni in samoiniciativni.«

Suzana Oroz

Suzana Oroz, OŠ Medvode

»Mislim, da mi učenci zaupajo in jaz zaupam njim. Z mnogimi ostanemo povezani tudi po koncu njihovega šolanja.«

Simona Šarlah

Simona Šarlah, OŠ Vojnik

»V čast mi je, da sem lahko delček življenja odraščajočih otrok in prepričana sem, da vsaj malo vplivam na njihov razvoj – s svojim zgledom in usmerjanjem.«

Ana Mlakar Furlan

Ana Mlakar Furlan, OŠ Šturje

»Vsak ima svoj tempo in svoj osebni cilj, ki ga lahko in zmore doseči, če ima za to prave pogoje dela.«

Urška Kovač Grad

Urška Kovač Grad, OŠ Dragomelj

»Nekomu, ki čuti delo pedagoga kot poslanstvo, nikoli ne sme biti škoda časa, da v učencih išče potenciale in jih pomaga razvijati, čeprav za to direktno nikoli ni nagrajen.«

Jožica Repič

Jožica Repič, OŠ Ljudski vrt Ptuj

»Vidim vsakega posameznega učenca, ki ga usmerjam in vodim pri njegovem lastnem napredovanju pri učenju in doseganju znanja.«