Annmarie Saša Prah

Annmarie Saša Prah, OŠ Ketteja in Murna Ljubljana

“Dnevne vaje čuječnosti pomagajo učencem, da se umirijo in osredotočijo, sodelovalno učenje pa spodbuja timsko delo, pri čemer se učenci učijo deliti znanje in spoštovati različne perspektive.”

Ana Canzutti

Ana Canzutti, Osnovna šol Dornberk

“Ko učenec dobi oceno, se proces učenja ustavi, ko pa govorimo o merilih in kriterijih uspešnosti ali o ciljih, se  učenje nadaljuje, saj stremimo k njegovi neprestani nadgradnji.”

Zgodbe

Urška Bajželj, OŠ Križe

“Nekateri rečejo temu ‘življenjsko poslanstvo’, jaz pa sem preprosto tako vesela, ko nekoga nekaj naučim.”

Andrej Končar

Andrej Kočar, OŠ Stranje

“Dokler bo navdušenost v meni plamtela, da jo lahko netim in delim naprej, bom vztrajal v šolstvu.”

Karmen Zupanc

Karmen Zupanc, OŠ Polzela

»Če svoje učence naučim, da so odkriti do mene in drug do drugega, sem jih naučila življenjsko pomembne veščine..«

Zgodbe

Miha Klanjšček, OŠ Bežigrad

»Menim, da je v današnjem obdobju vseživljenjskega učenja bistveno bolj pomembno, da šola vzgoji dobre državljane s plemenitimi vrednotami, kot pa da jih opremi z znanjem, ki bo zelo verjetno čez nekaj desetletij zastarelo in neuporabno.«

Erika Lapornik

Erika Lapornik, OŠ Ane Gale Sevnica

»Želim, da se otroci naučijo primernega obnašanja, bontona, določenih smernic za življenje in navsezadnje tudi stvari, ki jim bodo v življenju pomagale, da pridejo do tega, kar so sanjali in želeli.«

Vanja Kolar Ivačič

Vanja Kolar Ivačič, OŠ Bistrica ob Sotli

»Življenje učitelja je pomembno, ker vplivamo na prihodnost. Zanimivo, ker zaradi raznolikosti naših učencev vsak dan prinaša nove izzive. Čutno, ker smo povezani s pristnostjo otrok. Ustvarjalno, ker je polno igre, radosti in smeha.«

Jože Lango

Jože Lango, OŠ Majde Vrhovnik, Ljubljana

Učitelj je človek, ki si vedno znova zamišlja nove poti do ciljev. Glede na to, da je ves čas usmerjen na to iskanje, nosi ves čas v sebi ta cilj: BITI UČITELJ S SRCEM IN DUŠO!

Barbara Gradišnik

Barbara Gradišnik, III. gimnazija Maribor

Danes v učiteljskem poklicu gre le še za to, kako bomo predali znanje naprej, ob tem pa ostali posamezniki, ki so sposobni prepoznati tudi težave, ki so vse prepogosto spremljevalke mladih.

Mateja Gorše

Mateja Gorše , OŠ Gradec

Kot učiteljica želim vplivati na otroke ne le s svojim znanjem, ki jim ga posredujem, pač pa tudi s svojo osebnostjo, vrednotami, ki si jih skozi življenje gradim.

Edita Pašagić

Edita Pašagić, OŠ Preska

Pomembno je to, da se učenci zavedajo, da skupaj sedimo na isti veji. Ko nekdo pade, mu vsi pomagamo in ga spodbujamo.

Luka Lavrin

Luka Lavrin, OŠ Gradec

Če račun ne gre v glavo, potem je pač potrebno prekiniti Sizifovo delo, narediti nekaj počepov, vključiti gibanje ali zapeti pesmico.

Maja Pur Tretjak

Maja Pur Tretjak, Prva OŠ Slovenj Gradec

»Učencem dajem  prostor in svobodo, kjer se učijo sprejemati odločitve in opazovati učinke, dajem pa jim tudi priložnost za refleksijo, odkrivanje napak ter učenje iz njih.«

Jožica Frigelj

Jožica Frigelj, OŠ Ketteja in Murna

Če račun ne gre v glavo, potem je pač potrebno prekiniti Sizifovo delo, narediti nekaj počepov, vključiti gibanje ali zapeti pesmico.

Magda Pipenbaher

Magda Pipenbaher, OŠ FLV Slivnica pri Mariboru

Uporaba vseživljenjskega znanja »Poslanstvo dajanja znanja in vzpostavljanje pristnih odnosov z mladimi,« je odgovor, oziroma moto, Magde Pipenbaher na vprašanje zakaj je učiteljica. »Učitelj, ki

Cvetka Rutar

Cvetka Rutar, Osnovna šola Preserje

»Raziskovanje življenja je pripomoglo k spoznanju, kako zelo je za razvoj zdrave osebnosti pomembno čustveno razbremenjevanje že v otroštvu.«

Mojca Novak

Mojca Novak, OŠ Šentjernej

»Ni otroka, ki bi bil nezanimiv; potrebna sta samo čas in potrpljenje, da ga spoznamo in odkrijemo njegove kvalitete. Pomembno se mi zdi, da pri učencih razvijamo njihova močna področja in pri tem izhajamo iz njihovih sposobnosti, interesa in predhodnega znanja.«

Anuška Berdnik

Anuška Berdnik, Osnovna šola Loče

»Predvsem se zavzemam, da bi skupaj s starši bili enotni vsaj v eni stvari. Enotni naj bi bili v mišljenju in zavedanju, da delamo vsi za isti cilj, isto vrednoto in isto željo. Da bi bili otroci zdravi, srečni, da bi se v šoli in doma dobro počutili, da bi imeli možnost napredovanja v skladu s svojimi individualnimi sposobnostmi in da bi zaupali vase.«

Mateja Marčun

Mateja Marčun, OŠ Križe

»Učenci se morajo naučiti tudi, kako pomembno je razmišljati preko okvirjev in iskati drugačne, nove poti ustvarjanja.«

Mateja Jelen

Mateja Jelen, OŠ Preska

»Učitelj ni le posredovalec informacij, temveč tudi posredovalec številnih raznovrstnih izkušenj, ki lahko vplivajo na izgradnjo posameznikova znanja in tudi celotne osebnosti.«

Denis Hofman

Denis Hofman, OŠ Križevci

“Zavzemam se za to, da otroci razvijejo navado rednega gibanja in to prenašajo tudi na skupnost, v kateri živijo.”

Mojca Milone

Mojca Milone, OŠ Solkan

»Zavedam se, da učenci niso stekleničke, ki jih moramo kot učitelji napolniti z znanjem.«