Vanja Kolar Ivačič

Vanja Kolar Ivačič, OŠ Bistrica ob Sotli

»Življenje učitelja je pomembno, ker vplivamo na prihodnost. Zanimivo, ker zaradi raznolikosti naših učencev vsak dan prinaša nove izzive. Čutno, ker smo povezani s pristnostjo otrok. Ustvarjalno, ker je polno igre, radosti in smeha.«

Jože Lango

Jože Lango, OŠ Majde Vrhovnik, Ljubljana

Učitelj je človek, ki si vedno znova zamišlja nove poti do ciljev. Glede na to, da je ves čas usmerjen na to iskanje, nosi ves čas v sebi ta cilj: BITI UČITELJ S SRCEM IN DUŠO!

Barbara Gradišnik

Barbara Gradišnik, III. gimnazija Maribor

Danes v učiteljskem poklicu gre le še za to, kako bomo predali znanje naprej, ob tem pa ostali posamezniki, ki so sposobni prepoznati tudi težave, ki so vse prepogosto spremljevalke mladih.

Mateja Gorše

Mateja Gorše , OŠ Gradec

Kot učiteljica želim vplivati na otroke ne le s svojim znanjem, ki jim ga posredujem, pač pa tudi s svojo osebnostjo, vrednotami, ki si jih skozi življenje gradim.

Edita Pašagić

Edita Pašagić, OŠ Preska

Pomembno je to, da se učenci zavedajo, da skupaj sedimo na isti veji. Ko nekdo pade, mu vsi pomagamo in ga spodbujamo.

Luka Lavrin

Luka Lavrin, OŠ Gradec

Če račun ne gre v glavo, potem je pač potrebno prekiniti Sizifovo delo, narediti nekaj počepov, vključiti gibanje ali zapeti pesmico.

Maja Pur Tretjak

Maja Pur Tretjak, Prva OŠ Slovenj Gradec

»Učencem dajem  prostor in svobodo, kjer se učijo sprejemati odločitve in opazovati učinke, dajem pa jim tudi priložnost za refleksijo, odkrivanje napak ter učenje iz njih.«

Jožica Frigelj

Jožica Frigelj, OŠ Ketteja in Murna

Če račun ne gre v glavo, potem je pač potrebno prekiniti Sizifovo delo, narediti nekaj počepov, vključiti gibanje ali zapeti pesmico.

Magda Pipenbaher

Magda Pipenbaher, OŠ FLV Slivnica pri Mariboru

Uporaba vseživljenjskega znanja »Poslanstvo dajanja znanja in vzpostavljanje pristnih odnosov z mladimi,« je odgovor, oziroma moto, Magde Pipenbaher na vprašanje zakaj je učiteljica. »Učitelj, ki

Cvetka Rutar

Cvetka Rutar, Osnovna šola Preserje

»Raziskovanje življenja je pripomoglo k spoznanju, kako zelo je za razvoj zdrave osebnosti pomembno čustveno razbremenjevanje že v otroštvu.«

Mojca Novak

Mojca Novak, OŠ Šentjernej

»Ni otroka, ki bi bil nezanimiv; potrebna sta samo čas in potrpljenje, da ga spoznamo in odkrijemo njegove kvalitete. Pomembno se mi zdi, da pri učencih razvijamo njihova močna področja in pri tem izhajamo iz njihovih sposobnosti, interesa in predhodnega znanja.«

Anuška Berdnik

Anuška Berdnik, Osnovna šola Loče

»Predvsem se zavzemam, da bi skupaj s starši bili enotni vsaj v eni stvari. Enotni naj bi bili v mišljenju in zavedanju, da delamo vsi za isti cilj, isto vrednoto in isto željo. Da bi bili otroci zdravi, srečni, da bi se v šoli in doma dobro počutili, da bi imeli možnost napredovanja v skladu s svojimi individualnimi sposobnostmi in da bi zaupali vase.«

Mateja Marčun

Mateja Marčun, OŠ Križe

»Učenci se morajo naučiti tudi, kako pomembno je razmišljati preko okvirjev in iskati drugačne, nove poti ustvarjanja.«

Mateja Jelen

Mateja Jelen, OŠ Preska

»Učitelj ni le posredovalec informacij, temveč tudi posredovalec številnih raznovrstnih izkušenj, ki lahko vplivajo na izgradnjo posameznikova znanja in tudi celotne osebnosti.«

Denis Hofman

Denis Hofman, OŠ Križevci

“Zavzemam se za to, da otroci razvijejo navado rednega gibanja in to prenašajo tudi na skupnost, v kateri živijo.”

Mojca Milone

Mojca Milone, OŠ Solkan

»Zavedam se, da učenci niso stekleničke, ki jih moramo kot učitelji napolniti z znanjem.«

Ota Trajković Haziri

Ota Trajković Haziri, OŠ Vižmarje Brod

»Močno verjamem v to, da otroci zmorejo več, kot včasih mislimo odrasli in tudi želijo si nekaj znati, nekaj narediti sami in jaz jim to ne morem vzeti«.

Katarina Klajn

Katarina Klajn, OŠ Šenčur

»S svojim učiteljskim in osebnim zgledom bi rada malim bodočim podjetnikom, športnikom, učiteljem sporočila, naj bodo pri iskanju svojega mesta pod soncem pogumni in samoiniciativni.«

Suzana Oroz

Suzana Oroz, OŠ Medvode

»Mislim, da mi učenci zaupajo in jaz zaupam njim. Z mnogimi ostanemo povezani tudi po koncu njihovega šolanja.«

Simona Šarlah

Simona Šarlah, OŠ Vojnik

»V čast mi je, da sem lahko delček življenja odraščajočih otrok in prepričana sem, da vsaj malo vplivam na njihov razvoj – s svojim zgledom in usmerjanjem.«

Ana Mlakar Furlan

Ana Mlakar Furlan, OŠ Šturje

»Vsak ima svoj tempo in svoj osebni cilj, ki ga lahko in zmore doseči, če ima za to prave pogoje dela.«