Annmarie Saša Prah, OŠ Ketteja in Murna Ljubljana

"Dnevne vaje čuječnosti pomagajo učencem, da se umirijo in osredotočijo, sodelovalno učenje pa spodbuja timsko delo, pri čemer se učenci učijo deliti znanje in spoštovati različne perspektive."
Annmarie Saša Prah

Učiteljica Annmarie Saša Prah iz Osnovne šole Ketteja in Murna Ljubljana s svojim poklicem uresničuje svoje poslanstvo že 22 let. Uči z ljubeznijo, odgovornostjo, zavzetostjo in popolno predanostjo svojim učencem.

Vsakodnevno se sooča z izzivi raznolikega razreda, ki zahteva prilagojeno in inovativno pedagoško okolje. »Inkluzija v mojem razredu, kjer se učenci razlikujejo po starosti, narodnosti in individualnih potrebah, me je spodbudila k razvoju in uporabi inovativnih pristopov, kot je, na primer, projekt trajnostnega razvoja. S tem projektom sem učence povezala ne samo znotraj naše šole, ampak tudi z ostalimi šolami po Sloveniji. Skupaj raziskujemo in razvijamo strategije za bolj zeleno prihodnost.« V polni meri se zaveda pomembnosti ustvarjanja varnega in podpornega učnega okolja, zato je v svoje poučevanje uvedla svečko namere, ki jo z učenci prižge na začetku vsakega šolskega dne. Kot pravi, učencem ta ritual prinaša občutek miru in prisotnosti ter jim obenem omogoča, da se osredotočijo in začnejo dan z jasnim umom. Ker se zaveda, da imajo tudi učenci svoje težave, strahove, vprašanja, je uvedla škatlo zaupanja, kamor lahko anonimno delijo svoje skrbi in uspehe. To, pravi, krepi občutek skupnosti in medsebojnega zaupanja.

Vsak element poučevanja učiteljice Annmarie je namenjen ne le prenosu znanja, ampak tudi razvoju celostne osebnosti učencev s posebnim poudarkom na inkluziji in sprejemanju različnosti. »Metode, kot sta čuječnost in sodelovalno učenje, uporabljam za spodbujanje koncentracije, empatije in medsebojne podpore v razredu. Dnevne vaje čuječnosti pomagajo učencem, da se umirijo in osredotočijo, sodelovalno učenje pa spodbuja timsko delo, pri čemer se učenci učijo deliti znanje in spoštovati različne perspektive.«

Cilj Annmarie je ustvariti učno okolje, kjer se vsak učenec počuti videnega, slišanega in cenjenega, ne glede na njegovo ozadje ali sposobnosti. Zagovarja pristop, ki presega tradicionalne metode poučevanja in učenja; tako je razvila serijo interaktivnih delavnic, ki spodbujajo medkulturno razumevanje in spoštovanje, ter uvedla več kreativnih učnih praks, ki pozitivno vplivajo na izobraževanje in osebni razvoj učencev. Ugotavlja, da je učenje skozi umetnost, natančneje slikanje, učencem omogočilo čustveno izražanje, kar je povečalo njihovo empatijo in samozavest. »Poučevanje zunaj učilnice v lokalnem okolju je praktično učenje, ki spodbuja radovednost in poveže učno snov z realnim svetom, vključno s sodelovanjem z drugimi šolami po Sloveniji. Tehnologija služi kot orodje za personalizirano učenje in omogoča učencem napredovanje v lastnem tempu. Tako izboljša prilagoditve učnega procesa.«

Tudi v bodoče si bo Annmarie prizadevala za še tesnejše sodelovanje s starši in lokalno skupnostjo s ciljem oblikovanja bolj povezanega in podpornega izobraževalnega okolja. S svojim delom v razredu in preko slikarskih delavnic želi tako še naprej navdihovati učence in jih spodbujati k razvoju lastnih talentov ter pozitivnemu prispevanju k družbi.

Delite to zgodbo

Učitelji / Učiteljice

Zgodba meseca

Arhiv zgodb

Web: uciteljsem.si
Telefon: +386 40 510 661
E-pošta: uciteljsem@amcham.si

© 2019 | AmCham Slovenija | Vse pravice pridržane | Izdelava in oblikovanje Izi2Splet |