Iza Javornik, OŠ Božidarja Jakca

"Moje delo je usmerjeno v to, da vsak učenec doseže svoj polni potencial in postane samostojen, kritičen ter kompetenten posameznik."
Iza Javornik

Strastnost, predanost, deljenje znanja in pomoč so lastnosti, ki opredeljujejo učiteljico Izo Javornik iz Osnovne šole Božidarja Jakca. Svojo vlogo učiteljice vidi kot priložnost, da spreminja svet enega otroka tako z ljubeznijo, znanjem in vzpodbudno besedo, ki jo venomer prinaša v učilnico. Stremi h temu, da se vsak otrok počuti dobro in ljubljeno, predvsem pa da uzavesti, da so po eni strani napake povsem človeške, po drugi pa se iz njih tudi učimo. Da učenci dosežejo cilj na tem področju, učiteljica pri poučevanju glasbe s pomočjo metode soundpaintinga spodbuja, da se ne bojijo svojih napak. »Moje poslanstvo ni le predajaje snovi, temveč oblikovanje mladih umov in src, ki bodo soustvarjali boljšo prihodnost.«

Pri delu ji največji užitek predstavlja napredek otrok in spoznanje, kaj vse so se naučili. Rezultat pri otrocih rodi sadove na podlagi truda in iskanja venomer novih inovativnih metod poučevanja. »Na naši šoli se soočamo s precejšnjimi težavami na področju bralne pismenosti. Takoj na začetku 2. razreda uvedemo bralne mapice, v katerih vsak mesec dobijo nov bralni list. Nanj vsakodnevno beležijo (barvajo ali rišejo v kvadratke), ko doma glasno berejo vsaj 10 minut. To beleženje spremljam dnevno, hkrati pa tudi vsakodnevno preverjam tekočnost branja.« Učiteljica Izza je uvedla tudi branje preko platforme MS Teams, kamor naloži besedilo, ki ga morajo učenci glasno prebrati. Aplikacija glasovno snema njihovo branje in analizira izvedbo. Spremlja hitrost branja, število prebranih besed na minuto ter uspešnost pri branju, kot so napačno prebrane besede, napačno izgovorjene besede, vrivanje besed in podvojene besede. To omogoča natančno spremljanje napredka učencev in identifikacijo področij, ki zahtevajo dodatno podporo. Kot pravi Iza Javornik, platforma omogoča tudi uporabo aplikacije Reflect, ki učencem omogoča samorefleksijo njihovega branja. Učenci imajo možnost, da se bolje osredotočijo na svoje izboljšave ter aktivno sodelujejo pri svojem učenju. Nova metoda branja na MS Teams je prav tako priložnost za pridobivanje in urjenje izjemnih veščin na področju uporabe tehnologije.

Iza sodeluje z učitelji iz drugih držav in obiskuje izobraževanja, kjer spoznava nove ideje in metode, ki jih prilagaja svojemu okolju. »V zadnjem letu in pol konstantno sodelujem z učitelji iz Španije, Češke in Hrvaške. Izmenjujemo si dobre prakse in skupaj izvajamo različne projekte. Verjamem, da je kombinacija preverjenih metod in inovacij ključna za ustvarjanje dinamičnega učnega okolja, ki omogoča optimalen razvoj učencev. Moje delo je usmerjeno v to, da vsak učenec doseže svoj polni potencial in postane samostojen, kritičen ter kompetenten posameznik.«

Delite to zgodbo

Učitelji / Učiteljice

Zgodba meseca

Arhiv zgodb

Web: uciteljsem.si
Telefon: +386 40 510 661
E-pošta: uciteljsem@amcham.si

© 2019 | AmCham Slovenija | Vse pravice pridržane | Izdelava in oblikovanje Izi2Splet |