Ana Kolarič, OŠ Lila Ljubljana

Vsak izziv je zame nova priložnost za rast, srečen otrok je zame potrditev, da delam dobro.
Ana Kolarič (1)

»Učna snov je zgolj material, na katerem se otroci učijo živeti.«

»Vsak izziv je zame nova priložnost za rast, srečen otrok je zame potrditev, da delam dobro,« pravi učiteljica Ana Kolarič iz Osnovne šole Lila Ljubljana. Vseskozi se v pedagoškem procesu trudi, da mladim predaja življenjske veščine in jih poučuje ustvarjanja trdnih, pristnih in iskrenih odnosov, kar je po njenem mnenju na prvem mestu. Ana je še ena v vrsti učiteljic in učiteljev, ki na svoje delo gledajo kot na poslanstvo. »To ni samo služba, je del mene, saj se v okolju z učenci, starši, sodelavci ter njihovimi zgodbami in izzivi polnim tudi sama.«

Ključna naloga učitelja in šole, je, kot pravi Ana, vzgajati posameznike v smer iskanja lastne sreče, osebnega zadovoljstva in miru. »Menim, da je učna snov zgolj material, na katerem se otroci učijo živeti.« Kot pravi, je venomer v enakovrednem odnosu z učenci. Tako jim deli svoje znanje in izkušnje, predvsem pa učence poučuje, kako se lahko sami učijo komunicirati z drugimi, reševati spore, se učiti iz napak, kako se umiriti in osebnostno rasti. »Sem ena izmed njih in z njimi se učim – skozi izkušnje, napake, raziskovanje. Ko sem povezana z vsakim izmed mojih učencev, je moje delo lahkotno. Takrat si zaupamo in skupaj soustvarjamo pouk.«

Pri poučevanju daje veliko prostora formativnemu spremljanju. Z učenci ob začetku ure skupaj preverijo predznanje, nato pa skupaj iščejo najboljše poti za napredovanje in dosego cilja. »Na koncu učne enote vedno sledi evalvacija ure. S ‘srčkofori’ opredelijo svoje znanje. To so barvni kartončki v obliki srčka, ki ga uporabljajo, ko potrebujejo pomoč in usmeritve ali za podajanje povratne informacije o svojem znanju, pa tudi takrat, ko snov že toliko obvladajo, da lahko z znanjem pomagajo sošolcem.«

Kot razred pa so si letos zadali tudi nekaj ciljev, katerim bodo sledili skozi leto in so osnova za dobro delovanje, sodelovanje in efektivno učenje. Ti cilji so:

  • Biti čim boljši prijatelji: spoštljiva, iskrena, prijazna komunikacija, spoštovanje osebne meje.
  • Čim bolje opravljati naloge: skrb za svoje stvari, vestno opravljanje gospodinjskih opravil.
  • Razumeti, kar se učimo: uporaba »srčkofora« za sprotno podajanje povratne informacije o našem znanju, razumevanju snovi.
  • Biti v stiku samim s seboj: umirjenost, meditacija vsaj enkrat v dnevu, uporaba »glasometra« (prilagajanje jakosti glasu glede na dejavnosti v razredu).

Obenem cilj veselih, srečnih in uspešnih učencev Ana dosega tudi tako, da jim prisluhne, sprejema njihove ideje in povratne informacije. Na ta način skupaj kreirajo pouk, pri katerem so motivirani prav vsi učenci.

Delite to zgodbo

Učitelji / Učiteljice

Zgodba meseca

Arhiv zgodb

Web: uciteljsem.si
Telefon: +386 40 510 661
E-pošta: uciteljsem@amcham.si

© 2019 | AmCham Slovenija | Vse pravice pridržane | Izdelava in oblikovanje Izi2Splet |