Gregor Mede, Šolski center Novo mesto

Delo učitelja me izpolnjuje in mi daje voljo za nadaljnje strokovno izpopolnjevanje, ki je v naši stroki nekaj vsakdanjega.
gregor mede_slika

»Sanjaj in se vsak dan trudi, da te sanje uresničiš.«

Gregor je že od majhnih nog sanjal, da bo postal učitelj, saj ga je osrečevalo, ko je lahko ponudil pomoč pri učenju svojim sošolcem. Ker mu je bila blizu tehnologija, se je po končani splošni maturi na Srednji elektro šoli v Novem mestu odpravil na študij računalništva, a ga je pot kaj hitro po koncu študija privedla nazaj na isto šolo, kjer sedaj poučuje strokovne predmete računalništva.. »Delo učitelja me izpolnjuje in mi daje voljo za nadaljnje strokovno izpopolnjevanje, ki je v naši stroki nekaj vsakdanjega.«

Trdno verjame v prav vsakega učenca, jim daje zaupanje, oporo in možnost, da vsak razvije svoj potencial. »To pomeni, da je včasih potrebno malo več individualnega pristopa, kjer lažje vidimo kakšne so težave in jih poskušamo rešiti. Posameznik mogoče potrebuje malenkost pomoči in nato lažje sprejema novo snov

Individualni pristop do učencev Gregor Mede, učitelj strokovnih predmetov računalništva na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji na Šolskem centru Novo mesto, kombinira z delom v heterogenih skupinah, kjer Gregor spodbuja, da si dijaki pomagajo med seboj. »Blizu mi je konstruktivističen način učenja in poučevanja, kjer sem učitelj bolj mentor in motivator, dijaki pa ob mojih usmeritvah sami pridejo do rešitev zastavljenih problemov. Delo v heterogenih skupinah po znanju je lahko zelo uspešno, če se člani skupine seveda dobro razumejo med seboj. Tisti, ki so na obravnavanem področju boljši, so pomagali tistim s slabšim znanjem, ki so bili tudi bolj odprti do dela s sošolci kot z učiteljem. V določenih primerih se na drugem področju lahko vloge obrnejo, saj imajo različni dijaki različna močna področja. Nekdo, ki je dober na področju računalništva, je v drugem primeru potreboval pomoč pri drugem predmetu.«

Gregor se zavzema za spoštljiv odnos med učitelji in dijaki ter med dijaki samimi. Motivira jih k razvijanju talentov, ki niso nujno vezani na učno snov in uspeh v šoli, predvsem pa jim tudi daje občutek varnosti in sprejetosti.

»Življenje učitelja pomeni tudi vseživljenjsko učenje in izpopolnjevanje. Tako na področju novih pristopov k učenju in poučevanju, kot tudi v stroki, kjer še posebno učitelji računalništva potrebujemo nenehno nadgrajevati in izpopolnjevati svoje znanje.«

Delite to zgodbo

Učitelji / Učiteljice

Zgodba meseca

Arhiv zgodb

Web: uciteljsem.si
Telefon: +386 40 510 661
E-pošta: uciteljsem@amcham.si

© 2019 | AmCham Slovenija | Vse pravice pridržane | Izdelava in oblikovanje Izi2Splet |