Jože Lango, OŠ Majde Vrhovnik, Ljubljana

Učitelj je človek, ki si vedno znova zamišlja nove poti do ciljev. Glede na to, da je ves čas usmerjen na to iskanje, nosi ves čas v sebi ta cilj: BITI UČITELJ S SRCEM IN DUŠO!
rhdr

»Pomembno se mi zdi, da so učenci konstruktivisti svojega znanja, da svoje znanje gradijo na izkušnjah, napakah in poskusih.«

Dolgoletni učitelj razrednega pouka Jože Lango iz OŠ Majde Vrhovnik, gleda na svoje učiteljsko poslanstvo kot na zahtevno, predvsem pa odgovorno nalogo, ki učitelja zaznamuje za vse življenje. V njem se kali in zori, da bo to poslanstvo opravljal kar se da kvalitetno. Predvsem pa, da bo to poslanstvo opravljal s srcem do konca in se ob tem zavedal, da je zgled in vzor vsem učencem.

Jože Lango se je skozi pedagoški proces venomer trudil, da bi ga učenci v njem prepoznali ne kot igralca, ampak kot človeka. »Med igralcem na odru in v zakulisju je velika razlika. Igralec s svojo naučenostjo prepriča gledalce, da mu sledijo, da mu verjamejo. Ko pa ta ista oseba stopi iz odra v zakulisje, pade maska in takrat se pokaže, kakšen je človek v svojem bistvu, kakšen je tisti pravi lik, ki ga določa. Učitelj s svojim delom ne more biti igralec. Učenci so najiskrenejše ogledalo, ki ti vedno pokažejo tvojo pravo podobo, tvoj pravi jaz. S svojo spontano in preprosto govorico pokažejo človeku, kako ga cenijo, kako se s človekom  poistovetijo, kako ga čutijo.«

Izhajanje iz otrok, vključevanje njihovih idej in aktivnosti je, kot pravi Jože, ključ do uspeha. »Pomembno se mi zdi, da so učenci konstruktivisti svojega znanja, da svoje znanje gradijo na izkušnjah, napakah in poskusih. Pomembno se mi zdi, da ob tem zorijo in rastejo, da ob tem napredujejo in razvijajo svoj pravi jaz. S tem krepijo svojo notranjo motivacijo, ki je samonagrajujoča. To pa je glavno vodilo učenja.« Ko učenci doživijo na določenem področju uspeh, jih to spodbuja in krepi samozavest, prav tako pa so lahko tudi morebitne napake, do katerih pridejo s svojim delom, izziv za naprej.

»Delo, ki ga opravljam, je izziv samo po sebi,« pravi Jože Lango. Vsako leto mu prinese s seboj nove izzive, nove priložnosti, vsako šolsko leto je nova zgodba. V takem dinamičnem delu uživa ter ga sam še dodatno popestri z različnimi izzivi, aktivnostmi, ki ga spodbujajo in ženejo naprej.

Zavzema se za vse učence, za njihovo doživljanje, posebnosti, individualnost in unikatnost. »Učitelj mora učence ves čas sprejemati in jih obravnavati kot osebe, kot posameznike, ki so med seboj različni in tako so tudi pristopi pri poučevanju prilagojeni strukturi razreda in njihovim posebnostim. Vsekakor, pa je dober učitelj tisti, ki se za vedno zapiše v srca svojih učencev, tako po učni, kot tudi po vzgojni plati.« Poleg tega pa se Jože kot učitelj tudi zavzema za to, da posluša in sliši učence, jim pomaga in jih ob tem spodbuja. Le tako lahko dodatno pripomoremo k razvoju otrok in njihovi rasti ter nadgradnji. Kot pravi, je učitelj pomemben člen, ki lahko z dobro usmerjeno komunikacijo in premišljenimi. A vsaka generacija učencev je svoj unikat, zato Jože naloge, aktivnosti prilagaja vsaki generaciji otrok posebej. Ob tem ves čas raziskuje in spreminja svoje delo, pri čemer izhaja iz potreb učencev in njihove univerzalnosti in unikatnosti. Upošteva njihova močna področja in jih na ta način spodbuja, da jih gradijo dalje.

»Učitelj je človek, ki si vedno znova zamišlja nove poti do ciljev. Glede na to, da je ves čas usmerjen na to iskanje, nosi ves čas v sebi ta cilj: BITI UČITELJ S SRCEM IN DUŠO!«

Delite to zgodbo

Učitelji / Učiteljice

Zgodba meseca

Arhiv zgodb

Web: uciteljsem.si
Telefon: +386 40 510 661
E-pošta: uciteljsem@amcham.si

© 2019 | AmCham Slovenija | Vse pravice pridržane | Izdelava in oblikovanje Izi2Splet |