Miha Klanjšček, OŠ Bežigrad

»Menim, da je v današnjem obdobju vseživljenjskega učenja bistveno bolj pomembno, da šola vzgoji dobre državljane s plemenitimi vrednotami, kot pa da jih opremi z znanjem, ki bo zelo verjetno čez nekaj desetletij zastarelo in neuporabno.«
miha klanjšćek

»Kar je otrok sposoben narediti, naj naredi sam..«

»Biti učitelj mi pomeni poslanstvo in možnost sooblikovati družbo prihodnosti. Biti učitelj mi pomeni nositi veliko odgovornost, katere vrednote bomo prenesli na prihajajoče generacije, ki bodo krojile našo prihodnost,« pravi Miha Klanjšček iz OŠ Bežigrad. Je učitelj, ki napake ali slabo opravljene naloge v procesu učenja nikoli ne opredeljuje kot nekaj negativnega, temveč kot priložnost in spodbudo, da se učenec v bodoče ali drugače potrudi usvojiti določeno znanje ali veščino. Z učenci pa se venomer tudi trudi vzdrževati mentorski odnos, saj jim dopušča čim večjo mero svobode v okviru odgovornosti, ki jo izkazuje preko svojega vedenja. »Na ta način veliko večino šolskega dela opravijo učenci sami, delo pa je opravljeno tako dobro, kot jim dopuščajo njihove sposobnosti. Glede na dosežke in njihove odzive nato oblikujem pouk tako, da skozi pridobivanje novega znanja in novih sposobnosti izboljšujejo svoje dosežke.«

Je prizadeven učitelj, ki s svojim delom in pozitivno energijo močno zaznamuje dogajanje na šoli, hkrati pa stremi in se zavzema za kvalitetno vzgojo otrok. »Menim, da je v današnjem obdobju vseživljenjskega učenja bistveno bolj pomembno, da šola vzgoji dobre državljane s plemenitimi vrednotami, kot pa da jih opremi z znanjem, ki bo zelo verjetno čez nekaj desetletij zastarelo in neuporabno.« V ta namen je za starše spisal vzgojni priročnik 11 stebrov vzgoje, ki na zelo poljuden način predstavlja glavne vzgojne koncepte (https://educandum.si/11_stebrov_vzgoje/), redno sodeluje na izobraževalnih konferencah o različnih aktualnih temah, vodi pa tudi projekt »Učiteljev glas« (https://educandum.si/uciteljev-glas/), s katerim želijo prispevati k izboljšanju razmer na področju delovnih pogojev učiteljev v osnovnih šolah.

Njegov didaktični pristop temelji na učnem ciklu, ki pravi, da znanje pridobivamo preko izkušenj, izpopolnjujemo pa preko napak. Znanje nato uporabimo v praksi v obliki sposobnosti, ki so hkrati priložnost za nove izkušnje, ki nam ponujajo priložnost za usvajanje novega znanja. Učenci se na ta način počutijo prijetno v razredu in ustvarijo močno razredno skupnost, ki je razumevajoča, člani se med seboj razumejo, spoštujejo, sprejemajo in podpirajo, kar jim daje odlično popotnico za njihovo nadaljnje delovanje v družbi.

Miha pravi, da so napake v učnem procesu zgolj smerokazi na naši poti napredka, ki nakazujejo področja, ki jih še lahko izboljšamo, in ne ovire do izjemnega dosežka. »Opažam namreč, da v agoniji po čim boljših rezultatih marsikatero otrokovo opravilo prevzamejo odrasli, zgolj z namenom, da bi bila izvedena čim bolje. Pri tem se pozablja na ves smisel izobraževanja – da otroke naučimo opravljati dane naloge, česar ne bomo dosegli s tem, ko jih mi opravimo namesto njih. Niti ne moremo pričakovati, da bodo v zelo kratkem času sposobni izjemno dobre izvedbe. Vaja dela mojstra in napredek je vedno postopen.« V tem pogledu, kot pravi Miha, z opravljanjem dela, ki bi ga lahko otrok opravil sam, zaviramo njegov učni napredek in mu krademo priložnosti za izpopolnjevanje njegovega znanja. »Kar je otrok sposoben narediti, naj naredi sam.«

Delite to zgodbo

Učitelji / Učiteljice

Zgodba meseca

Arhiv zgodb

Web: uciteljsem.si
Telefon: +386 40 510 661
E-pošta: uciteljsem@amcham.si

© 2019 | AmCham Slovenija | Vse pravice pridržane | Izdelava in oblikovanje Izi2Splet |