You are currently viewing Učiteljica leta 2024 je Simona Šarlah!

Učiteljica leta 2024 je Simona Šarlah!

Na današnjem dogodku AmCham Slovenija smo v okviru iniciative »Učitelj sem! Učiteljica sem!« razglasili učiteljico leta 2024. Javnost in strokovna komisija so naziv Učiteljica leta 2024 podelili Simoni Šarlah iz Osnovne šole Vojnik.

»Učitelji, ki jih izpostavljamo v iniciativi, so navduševalci, saj spodbujajo učence in dijake, da vidijo svet s svojimi očmi. Vsaka od današnjih treh superfinalistk je svojstvena, vse pa druži neizmerna srčnost,« je pred razglasitvijo povedala mag. Mojka Mišič, direktorica komuniciranja in zagovorništva ter vodja iniciative »Učitelj sem! Učiteljica sem!«. Iniciativa, ki je leta 2019 nastala pod okriljem platforme Partnerstvo za spremembe, širi dobre prakse učiteljev in učiteljic, ki svoje delo čutijo kot poslanstvo, ki z izjemno predanostjo iščejo najboljše v učencih in ki so lahko vzor bodočim generacijam učiteljev in učiteljic.

Največ glasov je letos zbrala učiteljica Simona Šarlah iz Osnovne šole Vojnik in si tako prislužila naziv Učiteljice leta 2024: »Skupaj lahko sobivamo le s sodelovanjem, spoštovanjem, kulturno komunikacijo, sočutjem in empatijo. Ker sooblikujemo mlade, moramo širiti prave vrednote,« je povedala ob razglasitvi. 

Simona Šarlah je zagovornica dinamičnih in interaktivnih učnih metod. Kot učiteljica nemščine, državljanske vzgoje in etike ter filozofije daje velik poudarek aktivnemu poslušanju in kritičnemu razmišljanju. Pri svojem pedagoškem pristopu izpostavlja pomembnost razprav in argumentiranega dialoga ter spodbuja razvoj vrednot in vrednotnega sistema, ki učence oblikujejo v aktivne posameznike in celovite osebnosti. Pripravlja jih na življenje v dinamičnem svetu, ki zahteva tako samoiniciativnost kot sodelovanje.

Superfinalistke, ki so se letos potegovale za naziv Učiteljice leta so:

  • Adriana Gaberščik, Osnovna šola Miška Kranjca Ljubljana
  • Saša Pušnar Dobnikar, Ekonomska šola Ljubljana
  • Simona Šarlah, Osnovna šola Vojnik

Dodaj odgovor