GLASOVANJE ZA UČITELJICO LETA 2024 SE ZAČENJA!

Pod okriljem nacionalne platforme Partnerstvo za spremembe in AmCham Slovenija je februarja 2019 nastala iniciativa “Učitelj sem! Učiteljica sem!”, ki širi dobre prakse učiteljev in učiteljic v slovenskih šolah. V okviru iniciative pa tudi letos izbiramo UČITELJA LETA – UČITELJICO LETA 2024! Od danes naprej, 2. 4. 2024 pa vse do 30. 4. 2024, lahko glasujete za svojo superfinalistko!

Superfinalistke, ki se letos potegujejo za naziv Učiteljica leta so: 

  • ADRIANA GABERŠČIK, OŠ Miška Kranjca Ljubljana
  • SAŠA PUŠNAR DOBNIKAR, Ekonomska šola Ljubljana
  • SIMONA ŠARLAH, Osnovna šola Vojnik

Glasovanje poteka do 30. aprila 2024.

Adriana Gaberščik je predana in srčna učiteljica razrednega pouka že skoraj četrto desetletje. Uči z vsem svojim bitom in polno mero kreativnosti. Učni načrt ji pušča veliko svobode, da uresniči učne cilje. Kot pravi, njeno delo ne poteka po ustaljenem urniku, saj se prilagaja učencem in delo določa individualno. Strast do prepletanja poučevanja z zunajšolskimi dejavnostmi deje delovanju učiteljice Adriane izjemen pečat. Vodi dve otroški folklorni skupini, lutkovne skupine, je pobudnica ustanovitve Planinskega krožka ter še bi lahko naštevali. Verjame, da so učenci s tem angažirani na različnih področjih in da je s tem kvaliteta njihovega življenja boljša. Njeno delo, ki ga opravlja z izjemno predanostjo ne prepoznavajo samo učenci, njeni kolegi in starši, pač pa tudi širša javnost. Adriana zunaj šolskih vrat OŠ Miška Kranjca Ljubljana izvaja številne seminarje za učitelje in vzgojitelje po vsej Sloveniji in izven meja, kako poučevati ljudski ples in pesem v šoli, izvaja delavnice za učitelje ter je mentorica številnim študentom Pedagoška fakultete. Skozi vsa ta bogata leta pa Adrina pri svojem delu zasleduje vrednote. Poštenje, delavnost, dobrota in strpnost, radovednost, vseživljenjsko učenje in skrb do narave. Pravi, da je akademska izobrazba in nagrade samo en od aspektov ciljev. Resnični uspeh v življenju ji pomeni, da si zadovoljen s svojim delom, da znaš krmariti skozi življenje in premagovati vsakodnevne težave in da najdeš veselje v malih stvareh. Vse to se odseva v njenem vsakdanjem delu.

Več si lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Učiteljica španščine na Ekonomski šoli Ljubljana poudarja predvsem prednosti formativnega spremljanja, torej pouk, ki je osredinjen na učenca in preko katerega spremljaš njegov napredek prek elementov formativnega spremljanja. Pravi, da s sprotnim preverjanjem znanja in povratno informacijo dijaki zelo dobro naštudirajo stvari, še preden pišejo test. Za Sašo Pušnar Dobnikar bi lahko rekli, da je močno prisotna v življenju svojih dijakov, saj se ti venomer, tudi izven šolskih klopu obrnejo nanjo s klicem ali sporočilom, če so v težavah. Nadvse veliko ji pomeni, da dijaki cenijo njen nasvet in ji zaupajo. V tem čudovitem odnosu z dijaki pa, kot pravi Saša, se tudi sama veliko nauči od njih. Saša Pušnar Dobnikar je aktivna in zavzeta tudi pri številnih drugih projektih in pobudah. Je ocenjevalka na državnem tekmovanju v društvu učiteljev španščine SDUŠ, je članic PKK pri prenovi učnih načrtov, več kot 10 let ocenjevalka na maturi, sodeluje v Erasmus projektih in različnih projektih z Zavodom za šolstvo in CPI. Poleg tega je v okviru opazovalne prakse vedno na voljo študentom španščine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, študente pa tudi gosti na obveznih pedagoških praksah. Močno si želi in se zavzema za to, da bi postal učiteljski poklic bolj spoštovan in cenjen.

Več si lahko preberete na povezavi TUKAJ.

 Simona Šarlah je učiteljica nemščine, državljanske in domovinske kulture ter etike in filozofije za otroke od 7. do 9. razreda. Pri svojem delu jo vodi prepričanje, da se učenci, ki so motivirani, se imajo pri učenju dobro, so sproščeni in se ne bojijo obsojanja ob napakah, uspešnejši pri pridobivanju znanja. Učiteljica Simona učence tudi venomer spodbuja k temu, da izražajo svoje mnenje in jih uči, kako mnenje argumentirati. Opaža, da učenci, starejši kot so, pogosteje podvomijo v svoje znanje in postanejo nesigurni vase. Zato se učiteljic Simona trudi v razredu ustvariti spodbudno ter predvsem varno učno okolje, ker se njihove napake ne obsojajo. V njeni učilnici se nagrajuje izvirnost in ustvarjalnost, pogum in razmišljanje izven okvirjev. Tako vedno znova išče načine, kako ustvariti v razredu vzdušje, kjer bodo lahko ustvarjali in se učili na način, ki je prijazen do njih in do učiteljev. Svojim učencem velikokrat pove, da bodo v življenju najbolj uspešni takrat, ko bodo samozavestni, ko si bodo upali biti drugačni, ko bodo upali razmišljati drugače kot drugi in ko bodo kreativni. Sicer učencem pri pouku najprej pomaga ugotoviti, kateri učni tip učenca so (slušni, vidni, gibalni). Tako se recimo nepravilne glagole učijo med hojo po razredu, za slušne tipe glasno ponavljajo besede in slovnične strukture, za vidne tipe pa uporabljajo veliko barv, rišejo simbole, delajo miselne vzorce. Simona je ena izmed tistih učiteljic, ki je zelo ponosna na svoje učiteljske kolege. Kot pravi je ponosna na delo Šolskega parlament, ki ga vodi že 11. leto, pa tudi na to, da je v njihovi šoli, kjer je nemščina ponujena kot izbirni predmet, prijavljenih krepko čez 90 % vseh otrok od 4. do 9. razreda. Zasluge za to pa predaja na vse kolegice, nemcistke v aktivu nemščine. Simona si želi iskati načine, kako mladim privzgojiti skrb do soljudi, živali in tudi skrb zase.

Več si lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Pravila glasovanja:

Glasovanje za učiteljico leta 2024 je sestavljeno iz treh delov. Glasovanje se bo  pričelo 2. aprila 2024 in traja do 30. aprila 2024.

  • Prvi del predstavlja glas strokovne komisije.
  • Drugi del predstavlja glasovanje javnosti. Glasovanje bo objavljeno na spletni strani amcham.si, uciteljsem.si in na AmChamovih družbenih omrežjih ter v reviji Ona, časopisu Delo in na spletni strani Onaplus. Glasovanja bodo potekala ločeno, na koncu pa bomo glasove združili.
  • Tretji del glasovanja predstavljajo medsebojne ocene učiteljev, ki sodelujejo v iniciativi Učitelj sem! Učiteljica sem!. V primeru izenačenih glasov bo prevladala ocena strokovne komisije (oziroma predsednika komisije). V primeru izenačenih glasov, prevlada ocena predsednika strokovne komisije.

*Vir slik: DELO

Več o projektu:

V letu 2020 se je projekt povezal tudi s Fundacijo Varkey, ki z enakim poslanstvom deluje na globalni ravni in vsako leto v sklopu foruma ‘Global Education and Skills’ organizira izbor za najboljšega učitelja na svetu – Global Teacher Prize. S podpisom sporazuma je iniciativa “Učitelj sem! Učiteljica sem!” postala tudi National Teacher Prize Slovenia in tako so med najboljšimi učitelji sveta prostor dobili tudi slovenski učitelji in učiteljice. V letu 2023 je na izboru za Global Teacher Prize sodeloval Učitelj leta 2022 – dr. Uroš Ocepek in se uvrstil med 50 najboljših učiteljev na svetu.