Adriana Gaberščik, Osnovna šola Miška Kranjca Ljubljana

»V tebi mora goreti, kar želiš dati drugim.«
Adriana-Gabrščik

»Učitelj uči z močjo svoje osebnosti, z vsem svojim bitom. V svoje delo učiteljice vpletam vse svoje ljubezni, prepričanja in znanje,« pravi učiteljica razrednega pouka na Osnovni šoli Miška Kranjca, Adriana Gaberščik. Strast do prepletanja poučevanja z zunajšolskimi dejavnostmi daje delovanju učiteljice Adriane izjemen pečat. Vse dejavnosti, ki jo napolnjujejo, bogatijo in gradijo, prenaša na svoje učence. To strne z dvema rekoma, ki so ju menda pripisali svetemu Avguštinu: »V tebi mora goreti, kar želiš dati drugim. Ljubi in delaj, kar imaš rad.«

Vsa spoznanja v šoli predstavlja na medpredmetno povezovalen način. Učni načrt, poudarja, pušča učitelju proste roke, zato je od njega odvisno, na kakšen način bo obravnaval učno snov. Prav zaradi te svobode prosto povezuje cilje različnih področij – naravoslovnih, družboslovnih, umetnostnih in športnih –  vse skupaj pa gradi celovito učenčevo osebnost. Navdih črpa iz ljubiteljskega ukvarjanja s folkloro, slovensko ljudsko pesmijo in plesom, z gledališčem in s pohodi v naravo. Na šoli vodi dve folklorni skupini, na katerih vzklije veliko priložnosti za učenje, povezanih s plesom. V organizaciji JSKD se je udeleževala srečanj folklornih skupin, kjer sodeluje kot strokovna spremljevalka. Na seminarjih za učitelje in vzgojitelje naprej predaja védenje o tem, kako vpletati ljudski ples v pouk. »Verjamem, da je to potrebno gojiti tudi v šoli, učencem predstaviti korenine našega naroda ter ohraniti vedenje in pozitiven odnos do slovenske kulturne dediščine.«

Zelo rada ima gledališče, zlasti lutkovno, saj je tudi to polje, kjer se lahko visoko ustvarjalno izrazi. »Gledališka vzgoja s svojo raznolikostjo posega v vsa polja umetnostne in duhovne vzgoje in s tem pomembno vpliva na otrokov razvoj, zato mi ni žal časa, ki ga temu posvetim.« Na šoli vodi več lutkovnih skupin, vse skupaj pa je privedlo še do projekta Gleda(l)išče v organizaciji Gledališkega inštituta, ki je osnoval platformo Zlata paličica. Ta med drugim ponuja izbor kvalitetnih gledaliških predstav za otroke in mladino. Učiteljica Adriana je znotraj projekta del komisije, ki jo sestavljajo gledališki kritik, razvojni psiholog in pedagog.

Raznovrstnost in globok pomen delovanja učiteljice Adriane resnično težko podamo v kratkem zapisu, zato bomo tokratno zgodbo strnili z njenimi besedami: »Vsak dan, vsako uro, gorijo moje ljubezni iz mene, se vpletajo v moje delo in upam, da dosežejo ljudi.«

Delite to zgodbo

Učitelji / Učiteljice

Zgodba meseca

Arhiv zgodb

Web: uciteljsem.si
Telefon: +386 40 510 661
E-pošta: uciteljsem@amcham.si

© 2019 | AmCham Slovenija | Vse pravice pridržane | Izdelava in oblikovanje Izi2Splet |