Ana Canzutti

Ana Canzutti: Matematična zvezda youtuba še pred epidemijo

»Kot učitelj nisi več edina avtoriteta v razredu, ampak enakovreden udeleženec. Ves čas imamo evalvacije, da ugotavljamo morebitne vrzeli v znanju. Če nečesa ves razred ne razume, to pomeni, da tega nisem dobro razložila in da morajo vsi še enkrat slišati vse.«

Več »
Ana Canzutti

Ana Canzutti, Osnovna šol Dornberk

“Ko učenec dobi oceno, se proces učenja ustavi, ko pa govorimo o merilih in kriterijih uspešnosti ali o ciljih, se  učenje nadaljuje, saj stremimo k njegovi neprestani nadgradnji.”

Več »