Renata Filipič, OŠ Valentina Vodnika

»Ključ do odgovornega odraslega je prav nenehno učenje v skupnosti in za njo. Učitelji imamo pri tem ključno vlogo.«

»Zavedam se, da je čas, ki ga mladostniki preživijo v šoli, izjemnega pomena, zato veliko časa namenjam njihovemu dobremu počutju. Ključ do odgovornega odraslega je prav nenehno učenje v skupnosti in za njo. Učitelji imamo pri tem ključno vlogo.«

Renata je nenehna raziskovalka novih možnosti, s katerimi bi čim več učencev aktivno vključila v učni proces. Uči za življenje in iz življenja, učenje kemije in naravoslovja povezuje z gibanjem in izvajanjem učnih ur v naravi, v otrocih vzbuja radovednost, jih spreminja v raziskovalce ali umetnike. Uporablja učenje z raziskovanjem, ki spremeni učilnico v raziskovalno-ustvarjalni laboratorij, učitelja pa v vodjo laboratorija, ki pomaga in usmerja mlade raziskovalce na poti do odkritij. Pri tem se učijo globlje, učinkovitejše, bolje razumejo ter povezujejo  informacije v sistem znanja, sodelovalna oblika učenja pa omogoča mladim hitrejše prilagajanje spremembam. Ker je, kot pravi, s svojim učinkovitejšim pristopom želela »okužiti« še ostale učitelje, so dve leti v šoli v vseh razredih kot pedagoško novost izvajali Pouk izven učilnice (SOS – School OutSide). Kombinacija odprtega učnega okolja in raziskovalno-doživljajskega pristopa je z vsebinami med seboj povezala več predmetov in različno stare učence, uporabljali so vse učne vire in orodja, tak pristop pa je tudi od učiteljev zahteval več ustvarjalnosti in medsebojnega sodelovanja. »Učenci v teh  aktivnostih veliko več uporabljajo čutila in so vanje globlje čustveno vpleteni kot pri klasičnem izvajanju pouka, kar je predpogoj za globlje učenje in ustvarjalnost. Gibanje, odprt učni prostor in aktivno učenje, podobno igri, ter dobri odnosi zagotavljajo tudi bolj zdravo učno okolje, v katerem učenci in učitelji lahko začutijo lepoto učenja in poučevanja«, še dodaja Renata. Tovrstni pristop in izkušnje želi deliti tudi z drugimi, povzema pa še  dr. Miho Kosa, da bi učitelji nujno morali biti navduševalci: »Le navdušen učenec se bo z veseljem in poglobljeno učil tudi, ko mu ne bo šlo za pridobivanje ocene. To, tako imenovano tiho učenje je najdragocenejše, saj se učenci učijo z veseljem in ne da bi se tega sploh zavedali. Učenje takrat izhaja iz njih samih.«

Delite to zgodbo

Učitelji / Učiteljice

Zgodba meseca

Arhiv zgodb

Web: uciteljsem.si
Telefon: +386 40 510 661
E-pošta: uciteljsem@amcham.si

© 2019 | AmCham Slovenija | Vse pravice pridržane | Izdelava in oblikovanje Izi2Splet |