Petra Novak Trobentar, OŠ Franceta Bevka, Ljubljana

»Vsakdo je rad pohvaljen, saj se na ta način poveča njegova motivacija, samozavest in samospoštovanje.«
Petra-Novak-Trobentar

»Biti učiteljica mi pomeni opravljati lep, human poklic in ponosna sem na to, da ga opravljam že skoraj 40 let. Delo učitelja je sicer zahtevno, vendar pa se mi ne zdi težko, saj ga opravljam še vedno z velikim veseljem, čeprav sem že skoraj na koncu svoje učiteljske poklicne poti. Znati podati znanje na razumljiv in obenem še na zanimiv način, ni enostavno. Predvsem pa ni enostavno to znanje posredovati večjemu številu vedoželjnih otrok, kjer je potrebno obvladati in upoštevati še veliko drugih dejavnikov. Učenec svojo odzivnost in pripravljenost za sprejemanje in navdušenje pokaže le, če je dovolj motiviran, za kar pa smo odgovorni učitelji.«

Petra je nenehno učeča se likovna pedagoginja z aktivnim vključevanjem in (so)delovanjem na področju IKT, poleg likovne umetnosti pa v zadnjih letih poučuje tudi tehniko in tehnologijo, vodi krožek »Les je lep in uporaben« in izbirni predmet »Likovno snovanje«. Je tudi skrbnica spletnih učilnic na šoli in ureja šolsko spletno stran. Poučevanje ji je še vedno v veliko zadovoljstvo, učence uči z zgledom, spodbudo, pohvalo, naklonjenostjo in spoštljivostjo. »Učiteljeva vrlina je tudi doslednost v zahtevah, razumevanje in strpnost,« dodaja mnenju o pomembnosti iskrenosti, solidarnosti,  sprejemanju drugačnosti in avtoriteti, ki ni avtoritativnost. Spodbudam in pohvalam daje izjemen pomen: »Vsakdo je rad pohvaljen, saj se na ta način poveča njegova motivacija, samozavest in samospoštovanje. Pomembno je, na kakšen način učitelj, ki poučuje likovno umetnost, učencu pove, da je nekaj dobro narisal ali naslikal, mu zna na primeren način pojasniti, zakaj naj na primer na figuri doda še nekoliko več gline, da bo ta bolj stabilna, mu pomaga pri tiskanju grafičnega lista ali mu svetuje pri oblikovanju prostorskih oblik.«

Zaveda se, da imajo učitelji lahko zelo velik vpliv na otroke in pri delu jo vodi tudi misel psihologa Vida Pečjaka, da ‘dobri učitelji vedo, da dosežejo pol uspeha, če v učencih zbudijo zanimanje za svoj predmet.’  Zato pri pouku uporablja različne pristope in uporablja informacijsko tehnologijo kot orodje za bolj zanimiv in nazoren pouk: »Če pri likovni umetnosti učenca izzovem s prikazom zanimivih likovnih primerov s spleta, navdušim z videom, ki na primer prikazuje postopek likovne tehnike, motiviram s fotografijami za izdelavo likovnega motiva, pokažem zanimive rešitve likovnega problema, ga tako spodbujam, da dobi nove ideje pri likovnem ustvarjanju.« Učencem nudi svobodo ustvarjanja, kar se kaže tudi v številnih prejetih nagradah in priznanjih z likovnih natečajev in s projektov tako na regionalni kot na državni in mednarodni ravni.

Petra svoje dobre prakse in izkušnje ter znanje že vsa leta deli med učitelji, bila je svetovalka na Zavodu za šolstvo, izvajala je seminarje, sodelovala pri projektu SIO pa tudi na računalniških konferencah. Vsa svoja znanja in izkušnje s pridom uporablja in deli tudi pri delu na daljavo, čeprav, kot sama pravi: »Delo na daljavo nikakor ne more nadomestiti likovnega izražanja oziroma oblikovanja na ploskvi in v tridimenzionalnem prostoru.«

Delite to zgodbo

Učitelji / Učiteljice

Zgodba meseca

Arhiv zgodb

Web: uciteljsem.si
Telefon: +386 40 510 661
E-pošta: uciteljsem@amcham.si

© 2019 | AmCham Slovenija | Vse pravice pridržane | Izdelava in oblikovanje Izi2Splet |