Manja Gospodarič, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci

»Pomemben je človek, človečnost, srčnost.«
Manja-Gospodarič

»Učiteljica sem, ker me učenci navdihujejo, dajejo elan in prenašajo pozitivno energijo name…ker mi je zelo pomembno, da mi zaupajo, se spoštujemo, podpiramo in tako gradimo dobre odnose in v takem vzdušju ustvarjamo in rastemo. VSI. Vsak dan zato rada grem v njihovo družbo.«

Manja je srčna in izjemno pozitivna razredna učiteljica 5. razreda, ki meni, da je delo učitelja zelo naporno, »a z dobro voljo in zavzetostjo rušiš težave.« V življenju in pri delu jo vodijo vrednote, kot so zaupanje v osebe okoli sebe, mir in umirjenost, blaginja, zadovoljstvo in sreča ter veselje otroka, obojestransko spoštovanje, razumevanje in iskrenost: »Najpomembneje mi je, da si zaupamo v tolikšni meri, da si že s pogledom marsikaj povemo. Da izgine napetost z nasmehom. Da se objamemo, če se otrok pozneje boljše počuti.« Svoje učence zna navdušiti in motivirati z novimi idejami, jim pri tem prisluhne, jih vodi in usmerja, vrže v razmišljanje, povezuje, upošteva socialne okoliščine in posebne potrebe posameznikov. Tako pridobivajo tudi na samopodobi in gradijo mostove med kulturami.

Na majhni vaški šoli so učitelji zelo usmerjeni k sodelovanju učencev v številnih projektih, tekmovanjih, prireditvah, natečajih ter drugih aktivnostih, zaradi bližine Avstrije pa si prizadevajo tudi za ohranjanje nemščine kot prvega tujega jezika. Zato prav Manja že dve leti vodi in koordinira mednarodni projekt Erasmus + (Mein Land, dein Land – unser Europa), ki učencem omogoča številne aktivnosti, s katerimi pridobijo tudi veliko življenjskih izkušenj. Spoznavajo svet in kulturno dediščino, različnost kultur in raznolikost narodov, tkejo dragocene vezi, srečujejo se z drugačnimi oblikami in metodami poučevanja,  pridobivajo socialne in medkulturne spretnosti ter razvijajo komunikacijske veščine v tujem jeziku. V projekt vključuje prav vse, tudi učence s posebnimi potrebami. »Slednjim smo omogočili enake možnosti vključitve, saj si na šoli prizadevamo, da bi prav vsem nudili oporo, spodbudo in pomoč, da bi se dobro počutili in da bi se uspešno razvijali,« pripoveduje in opisuje zadovoljstvo ob uspešni vključitvi takega učenca: »V čast mi je, da je imel možnost, da se je srečal z velikim življenjskim izzivom, ob katerem je sprevidel, da je vendarle bil uspešen in zaznal, da je s tem zadovoljil čustvene in socialne potrebe. Njegova vključenost je dokaz, da razvija svoj potencial in je enakopraven svojim vrstnikom.«

Manja s projektom povezuje tudi starše in lokalno skupnost, rezultate projekta pa sistematično vključuje v reden pouk in dobro prakso prenaša na sodelavce. Prepričana je, da je sodelovanje in izvajanje tovrstnih projektov dolgoročni cilj za prihodnost in glede na pozitivne izkušnje poudarja: »Erasmus+ ni mus, pomaga pa. Včasih zelo.«

Delite to zgodbo

Učitelji / Učiteljice

Zgodba meseca

Arhiv zgodb

Web: uciteljsem.si
Telefon: +386 40 510 661
E-pošta: uciteljsem@amcham.si

© 2019 | AmCham Slovenija | Vse pravice pridržane | Izdelava in oblikovanje Izi2Splet |