Marjeta Škorjanc Kosmač, OŠ Savsko naselje

»Pomembno je, da slišim vsakega učenca, ga poskušam razumeti, mu omogočiti širjenje in bogatenje njegovega znanja ter mu nuditi oporo, kadar jo potrebuje.«
Marjeta-Škorjanc-Kosmač

»Svoj poklic, tj. učiteljica razrednega pouka, razumem kot poslanstvo. Že kot otrok sem si želela postati učiteljica in če bi se ponovno odločala o izbiri poklica, bi se odločila enako. Še vedno vsak dan z veseljem vstopam v razred, ko pa vidim iskrice v očeh učencev, ko me sprašujejo, kaj se bomo učili, vem, da sem se odločila prav.«

Marjeta je ustvarjalna, kreativna in inovativna učiteljica drugega razreda, ki vedno išče nove oblike poučevanja in jih deli s svojimi kolegicami. Delo v razredu je zanjo pestro in zanimivo, o procesu učenja branja in pisanja v tem obdobju pa sama pove: »Začetek opismenjevanja mora biti prijetna izkušnja, saj je to proces, od katerega je odvisno kasnejše branje, razumevanje in učenje, zato pedagoških izzivov ne manjka«. Pogosto poučuje z igro in preko igre, veliko se gibajo, plešejo, pojejo, in tako učenci nevede usvajajo nova znanja. Ker je »vsak prostor lahko učilnica«, se delo odvija še na tleh, pred učilnico, na trati pred šolo. Kot spoštljiva in umirjena oseba vrednot in strpnosti uči tudi učence, ki ji tak odnos vračajo, pomembno pa se ji zdi, da sliši, razume in nudi oporo prav vsakemu učencu ter mu omogoči širjenje in bogatenje njegovega znanja. Včasih jo kakšen učenec preseneti in ji reče: »Učiteljica Marjeta, čutim, da potrebuješ moj objem«. »Takrat vem«, pravi, »da se želi pocrkljati.«

Marjeta meni, da se mora učitelj ves čas izobraževati, slediti novostim in to vključevati v delo z učenci. Kot odprta oseba zelo podpira tudi sodelovanje s starši (in starimi starši), tako da le-ti učencem predstavijo kakšno temo s svojega strokovnega področja, včasih jim predstavijo svoja popotovanja ali pa jim omogočijo praktične izkušnje: »Pri takem delu je najpomembnejše medgeneracijsko povezovanje in takrat se vsi skupaj učimo drug od drugega.« Nekaj svojih učnih ur ima posnetih in so na spletnih straneh šole, pred leti pa je v sodelovanju z Inštitutom Jožefa Štefana nastal tudi posnetek sklopa učnih ur.

Delite to zgodbo

Učitelji / Učiteljice

Zgodba meseca

Arhiv zgodb

Web: uciteljsem.si
Telefon: +386 40 510 661
E-pošta: uciteljsem@amcham.si

© 2019 | AmCham Slovenija | Vse pravice pridržane | Izdelava in oblikovanje Izi2Splet |