Klavdija Klinar, OŠ Toneta Čufarja Jesenice

»Če imaš poklic res rad, nobena ovira ni previsoka, pregloboka, prevelika.«

»Biti učiteljica mi vsak dan predstavlja izziv, ker te otroci vedno znova presenečajo, naučijo česa novega, popestrijo dan, postavijo pred izzive. To moramo le videti in izkoristiti. Biti moraš dosleden, odgovoren in sočuten. S svojimi dejanji moraš biti dober zgled.«

Klavdija predano išče nove, zanimivejše načine poučevanja, saj se ji klasičen način za današnje učence ne zdi primeren. K delu pristopa resno, zagovarja avtoriteto in spoštljivost, prilagodljivost in iznajdljivost ter postavljanje meja. Sledi učnim ciljem na učencem zanimiv način: »Ko sem ugotovila, da učenci pri pouku niso motivirani, je bil to zame znak, da nekaj spremenim. S poučevanjem na prostem bi rada, da bi učenci do znanja prišli preko gibanja, izkušenj, da bi bilo znanje uporabno in dolgotrajno.«

Ker je gibanje človekova nuja za zdravo življenje, za umiritev stresa, ki se kaže tudi pri učencih,  so vedno večkrat na učne ure hodili na prosto – najprej na šolsko igrišče, dvorišče, nato pa v park, staro mestno jedro, travnik, gozd… Nastal je Gozdni dan: »Ta način poučevanja mi je blizu in upam, da ga bom lahko razvijala, nadgrajevala in nadaljevala tudi v prihodnje, zaradi učencev in mene same,« poudarja Klavdija. Skupaj s sodelavko Gozdni dan izvajata enkrat tedensko, ne glede na vreme, usvajanje učnih ciljev vseh predmetov  poteka v naravi, največkrat v gozdu. Poslušajo pravljice, iščejo nasprotja, zapisujejo črke v blato, pesek, sneg, iščejo geometrijske like in telesa, sestavljajo račune, rešujejo probleme, spoznavanje okolja poteka ves čas. Narava daje navdih tudi za glasbo in umetnost. Kljub dobri pripravi se načrt na terenu marsikdaj spremeni, še pove Klavdija: »Če nam pot prekriža kaj nenačrtovanega, in to ni malokrat,  izkoristim ponujeno priložnost in spremenimo plan. Učenci se učijo preko izkušenj, z raziskovanjem, opazovanjem in se gibajo na svežem zraku. Na prostem.«

Delite to zgodbo

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Učitelji / Učiteljice

Zgodba meseca

Arhiv zgodb

Web: uciteljsem.si
Telefon: +386 40 510 661
E-pošta: uciteljsem@amcham.si

© 2019 | AmCham Slovenija | Vse pravice pridržane | Izdelava in oblikovanje Izi2Splet |

account android arrow-alt-circle-down arrow-alt-circle-left arrow-alt-circle-right arrow-alt-circle-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up author bars behance blogger buffer caret-down caret-left caret-right caret-square-down caret-square-left caret-square-right caret-square-up caret-up cart-menu-1 cart-menu-2 cart-menu-3 cart-menu-4 categories chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up clock close comments cookies copyright coupon-discount date-modified date-published discord double-arrows-down double-arrows-left double-arrows-right double-arrows-up dribbble envelope-open envelope eye facebook fax flickr foursquare github gmail google-drive grid-view hashtag hollow-ring homepage instagram ios level-down-alt level-up-alt line link linkedin list-view login logout long-arrow-alt-down long-arrow-alt-left long-arrow-alt-right long-arrow-alt-up medium messenger mobile-menu mobile phone pinterest place qq quote-left quote-right quotes reading-time-hourglass reading-time-stopwatch reddit rss scroll-to-top search shazam shopping-bag shopping-cart side-panel-opening-2-left side-panel-opening-2-right side-panel-opening-left side-panel-opening-right skype slack small-arrow-down small-arrow-left small-arrow-right small-arrow-up sms snapchat soundcloud spinner spotify stackoverflow sync telegram tiktok times-circle tinder trello tripadvisor tumblr twitch twitter viber vimeo vine vkontakte website wechat whatsapp windows wishlist xing yelp youtube zoom