Alenka Gazi Legan, OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, PŠ Št. Jurij

»Verjamem, da je vsak otrok zase biser, da je vsak dober in ga sprejmemo takšnega kot je.«
Alenka-Gazi-Legan

»Učiteljski poklic je del mene že skoraj vse življenje. Otroke imam rada, rada učim, rada se pogovarjam. Zares veliko mi pomeni ta vloga in lahko rečem, da sem poklicu predana, da želim dobro delati. Zavedam se svoje odgovornosti in vloge v svetu odraščanja naših osnovnošolcev, ki stopijo skozi šolska vrata vsakodnevno in skupaj preživimo veliko časa. Ta čas mi je prijeten, zanimiv, nudi vsakodnevne izzive in nikoli ni dolgočasen. Zavedam se, da sem v šoli zaradi njih in ne obratno.«

Alenka je srčna, strokovna, kompetentna, stroga in poštena razredna učiteljica, ki ves čas razmišlja, kako bi učno snov osmislila in jo približala otrokom na zanimiv in razumljiv način. Veliko ji pomenijo medsebojni odnosi in zaupanje, spoštovanje ter razumevanje, trudi se biti prijazna, dostopna, načelna in dosledna do prave mere, »ne preveč in ne premalo«. Meni, da se je treba prilagoditi vsakemu učencu posebej, skupaj pa kot celota z upoštevanjem pravil ustvarjajo varno in prijetno okolje, v katerem se vsi dobro oz. čim bolje počutijo. »Če se ne počutimo v redu, če ni vsak sprejet v razredu, ne more aktivno in uspešno sodelovati pri pouku. Jaz pa si to želim,« pripoveduje, »želim si veselje, akcijo, motivacijo, širjenje idej in zanimive učne ure ter vedoželjne otroke«.

Spodbuja medsebojno pomoč in sodelovanje, samostojnost in odgovornost, upošteva želje in dobre, konstruktivne ideje otrok, spremlja njihov napredek in vsakemu pomaga doseči največ, kar zmore. Zavzema se za enakovredno obravnavo, učence poskuša razumeti, se vanje vživeti, želi biti pristna, saj so ji »najpomembnejše ogledalo prav učenci«. Svoj način ocenjevanja ocenjuje kot uspešen – pisna ocenjevanja ima podprta z mrežnim diagramom, zabeleži si vse ustne odgovore in učencem daje povratno informacijo. Z njimi se veliko pogovarja, tudi o dogodkih v družbi, o življenjskih vprašanjih, z anonimno anketo o njenem delu lahko izrazijo svoje mnenje, počutje, predlog za izboljšanje. Anketo da tudi staršem in jih prosi za iskrenost: »Le tako lahko zagovarjam svoje delo ali razložim kakšno reč, ki so jo lahko vsak drugače predstavlja«.

V pouk vključuje zanimive praktične projekte, sodobne tehnologije in veliko gibanja po metodi FIT pedagogike, izvaja aktivne odmore na prostem in pouk izven šole, ob petkih in med počitnicami  pa ne daje domačih nalog. Na njeni šoli so petošolci varuhi prvošolčkom, obiskujejo jih in se družijo, napisali so jim tudi že personalizirano pravljico in jo podarili vsak svojemu »prvčku«. Alenka aktivnosti pri pouku predstavi na spletni strani šole, zelo dobro pa sodeluje tudi s starši.

Delite to zgodbo

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Učitelji / Učiteljice

Zgodba meseca

Arhiv zgodb

Web: uciteljsem.si
Telefon: +386 40 510 661
E-pošta: uciteljsem@amcham.si

© 2019 | AmCham Slovenija | Vse pravice pridržane | Izdelava in oblikovanje Izi2Splet |

account android arrow-alt-circle-down arrow-alt-circle-left arrow-alt-circle-right arrow-alt-circle-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up author bars behance blogger buffer caret-down caret-left caret-right caret-square-down caret-square-left caret-square-right caret-square-up caret-up cart-menu-1 cart-menu-2 cart-menu-3 cart-menu-4 categories chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up clock close comments cookies copyright coupon-discount date-modified date-published discord double-arrows-down double-arrows-left double-arrows-right double-arrows-up dribbble envelope-open envelope eye facebook fax flickr foursquare github gmail google-drive grid-view hashtag hollow-ring homepage instagram ios level-down-alt level-up-alt line link linkedin list-view login logout long-arrow-alt-down long-arrow-alt-left long-arrow-alt-right long-arrow-alt-up medium messenger mobile-menu mobile phone pinterest place qq quote-left quote-right quotes reading-time-hourglass reading-time-stopwatch reddit rss scroll-to-top search shazam shopping-bag shopping-cart side-panel-opening-2-left side-panel-opening-2-right side-panel-opening-left side-panel-opening-right skype slack small-arrow-down small-arrow-left small-arrow-right small-arrow-up sms snapchat soundcloud spinner spotify stackoverflow sync telegram tiktok times-circle tinder trello tripadvisor tumblr twitch twitter viber vimeo vine vkontakte website wechat whatsapp windows wishlist xing yelp youtube zoom