Mojca Novak, OŠ Šentjernej

»Ni otroka, ki bi bil nezanimiv; potrebna sta samo čas in potrpljenje, da ga spoznamo in odkrijemo njegove kvalitete. Pomembno se mi zdi, da pri učencih razvijamo njihova močna področja in pri tem izhajamo iz njihovih sposobnosti, interesa in predhodnega znanja.«
Mojca-Novak

Učiteljica Mojca Novak z Osnovne šole Šentjernej izpostavi kompleksnost, širino in globino učiteljeve vloge, vloge, za katero je posameznik poklican, ji je predan in zaradi katere je tudi sam vedno znova učenec: »Biti učitelj je zame poslanstvo. Je predajanje znanja in ohranjanje iskre v očeh vedoželjnih otrok. Je način življenja. Je nenehno učenje. Je izziv, predanost in ustvarjalnost.« Dober učitelj je tudi tisti, ki je dober poslušalec, opazovalec in je čuteč ter empatičen pedagog. Uspešno učno okolje ustvarimo takrat, ko se vsi udeleženci počutijo dobro in varno. Včasih so od ciljev učne ure pomembnejše socialne veščine, vzgojna nota ali pa zgolj opazovanje in poslušanje drug drugega. To učiteljica Mojca poimenuje učenje za življenje.

Mojca je učiteljica angleškega jezika na razredni stopnji. V prvi triadi poučuje brez učnih gradiv, saj so pri učenju lahko veliko bolj ustvarjalni, prav tako pa se laže prilagaja tempu učenja otrok in njihovim željam. Vsak učenec napreduje v svojem tempu. »Ni otroka, ki bi bil nezanimiv; potrebna sta samo čas in potrpljenje, da ga spoznamo in odkrijemo njegove kvalitete. Pomembno se mi zdi, da pri učencih razvijamo njihova močna področja in pri tem izhajamo iz njihovih sposobnosti, interesa in predhodnega znanja.« Če se otroku približamo z odprtim srcem in empatijo, je mogoče premikati gore.

Osnovna potreba po gibanju pri najmlajših otrocih je vedno iztočnica za pripravo učne ure. Angleščino pri najmlajših učencih poučuje preko igre, ritma, gibanja, petja in plesa. Ker so to osnovne potrebe otrok, je učenje pravzaprav dodana vrednost. Pouk prepleta tudi z igrami s slikovnimi kartami, storytellingom, projektnimi pristopi, TPR-jem (metodo učenja z gibanjem) in igrami vlog. V pouk vnaša tudi veliko ritmičnih vaj in različnih didaktičnih iger. Vpleta elemente možganske telovadbe in rada uporablja IKT. Včasih razred obišče tudi lutka Zoe, ki je učencem še posebej zabavna in blizu, saj se z njo hitro poistovetijo in laže spregovorijo, prav tako pa v pouk vnaša sproščenost in razigranost. Pri urah tujega jezika si večkrat vzamejo čas tudi za poglobljeno raziskovanje določene teme. Spodbujanje radovednosti je za učiteljico Mojco nujen del učenja: spodbuja motivacijo in kritično mišljenje učencev.

Pomembno se ji zdi, da so učenci pri pouku sproščeni in doživljajo učenje kot nekaj pozitivnega, podprtega s pozitivnimi čustvi. Na tak način učenje gladko steče. Bistveno je, da znamo predati naprej ljubezen do jezika, saj so prve izkušnje z njim izredno pomembne pri vseživljenjskem učenju jezikov. Ker dela tudi z učenci Romi, daje velik poudarek tudi na enakopravnosti vseh učencev in medsebojnem spoštovanju. To ni vedno lahko, a kot pravi angleški pregovor: »Mirno morje še nikdar ni naredilo dobrega mornarja.«

Delite to zgodbo

Učitelji / Učiteljice

Zgodba meseca

Arhiv zgodb

Web: uciteljsem.si
Telefon: +386 40 510 661
E-pošta: uciteljsem@amcham.si

© 2019 | AmCham Slovenija | Vse pravice pridržane | Izdelava in oblikovanje Izi2Splet |