Mojca Milone, OŠ Solkan

»Zavedam se, da učenci niso stekleničke, ki jih moramo kot učitelji napolniti z znanjem.«
Mojca-Milone

»Biti učitelj pomeni iskati in negovati talente otrok in jih opremiti za življenje z uporabnim znanjem in veščinami, da se bodo znašli v različnih situacijah življenja. Pri svojem delu dajem veliko težo tudi odnosu do učencev, saj jih stalno spodbujam, da bodo moralni in spoštljivi. V tem poklicu čutim poslanstvo in vizijo, da učencem odkrivam in ponujam priložnosti za učenje. V učencih spodbujam iznajdljivost, uporabnost naučenega, vztrajnost in inovativnost. Učence vodim čez ovire in v njih zbujam radovednost in iskre, tudi ko se pustolovščina in motivacija vsakdanjika usede.«

Mojca poučuje že 30 let in pri poučevanju izhaja iz učenca, njegovih zmožnosti in znanja. Poučuje več predmetov – fiziko, tehniko in tehnologijo, obdelavo lesa, astronomijo ter neobvezne izbirne predmete (TIT). Njen pouk je zelo praktično naravnan, pri svojem delu uporablja inovativne in celostne pristope ter mehke veščine, predvsem pa je uspešna pri odkrivanju tehniških potencialov tistih učencev, ki sicer pri drugih, bolj teoretičnih predmetih, niso uspešni. V učencih spodbuja samoiniciativnost in iskanje drugačnih poti do cilja s pomočjo kritičnega razmišljanja in ustvarjalnosti. Prepričana je, da lahko sami najdejo zelo inovativne rešitve, učence spoštuje, sprejema njihovo drugačnost in pravi, da so »učenci male osebe, ki se šele razvijajo in iščejo sebe v skupnosti in okolju. Pri tem potrebujejo pozornost, razumevanje, varnost, medvrstniško in medgeneracijsko sprejemanje«.

Zavzema se za drugačnost pouka, zato uvaja dinamični pristop podajanja snovi z uporabo IKT, pripomočkov, praktičnega ustvarjanja, delovnih izzivov, timskega dela. »Učencem predstavlja drugačnost tudi menjava lokacije v učilnici, raziskovanje v okolici šole, v lokalni skupnosti,« pripoveduje o svojem zavzemanju za povezavo šole in lokalne skupnosti ter o tesnem sodelovanju s privatniki, raziskovalci, društvi, podjetniki, upokojenci, starši. V tem duhu je letos nastajal film Voda v Solkanu, katerega snemanje so žal prekinile izredne razmere. Bila je pobudnica projekta POPRI, ki je prerasel v vseslovensko organizirano tekmovanje učencev, dijakov in študentov na področju podjetnosti ter podjetništva. Prav tako je ena od ustanoviteljic in pobudnic Festivala Labirint, ki je namenjen inovatorjem, tehnikom, raziskovalcem, podjetnim učencem in učenkam. Sodeluje pri različnih projektih, zadnji je POGUM pod okriljem Zavoda za šolstvo RS.

Mojca meni, da mora učitelj navduševati in biti predan delu in odnosom: »Uspešnemu učencu botruje učitelj, ki zna zanetiti iskre v njegovih očeh«. V svojih devetošolcih je letos tudi kot njihova razredničarka zagotovo zanetila iskro. Z navdušenjem opisuje, kako so samoiniciativno in samostojno po napornem delu v času epidemije zaključili svoje šolanje in druženje z organizacijo slovesnosti v telovadnici šole. Na osnovi svojih dolgoletnih izkušenj zato svojim stanovskim kolegom sporoča: »Dragi kolegi, učencem torej ne ulivajte znanja, spodbudite jih k iskanju znanja, ne servirajte jim orodij, naj jih najdejo sami, ne postavljajte jim togih okvirjev, izkoristite njihovo domišljijo in ustvarjalnost in ne zatrite njihovih sanj«.

Delite to zgodbo

Učitelji / Učiteljice

Zgodba meseca

Arhiv zgodb

Web: uciteljsem.si
Telefon: +386 40 510 661
E-pošta: uciteljsem@amcham.si

© 2019 | AmCham Slovenija | Vse pravice pridržane | Izdelava in oblikovanje Izi2Splet |