Martin Knuplež, OŠ Bojana Ilicha Maribor

»Menim, da je potrebno učencem vcepiti spoznanje, da je znanje vrednota, za katero se je vredno potruditi in ji nameniti dovolj časa.«
Martin-Knuplez

»Biti učitelj je lep, a zelo odgovoren poklic. Delo z otroki je čedalje zahtevnejše, saj se pojavljajo velike razlike v predznanju, razgledanosti, sposobnostih, odnosih do znanja, odnosih do ostalih udeležencev v procesu izobraževanja, materialnih dobrin … In vse to predstavlja za učitelja poseben izziv.«

Martin je učitelj tehnike in tehnologije ter fizike in še vrste izbirnih predmetov, ki jih učenci zelo radi obiskujejo, saj jih s svojim motivacijskim pristopom pritegne in jim omogoči osebni napredek. V razredu ima rad ustvarjalen nemir in je vesel, če učenci o problemih, ki jih razkrivajo, debatirajo med seboj: »Vzpodbujam jih, da poskušajo svoje odgovore in stališča čim jasneje utemeljiti. Pri pouku želim slediti ideji, da učitelji ustvarjamo pogoje, da lahko učenci čim bolj samostojno, v dvojicah ali pri skupinskem delu, odkrivajo posamezne zakonitosti«. Meni, da bi bilo treba učne načrte prevetriti po vsej vertikali in se odločiti, kaj je ključno, in pravi, da je pouk fizike in tehnike z nekaj spretnosti in iznajdljivosti možno pripraviti na zanimiv in privlačen način. Tako da učenci čim bolj samostojno prihajajo do novih znanj, »kar poleg dobre organizacije in opremljenosti zahteva tudi precej več časa«. Tega mladim namenja ogromno, saj jim želi vcepiti spoznanje, da je znanje vrednota, »za katero se je vredno potruditi in ji nameniti dovolj časa«. Kot učitelj in mentor z lastno strategijo promovira tehniko med mladimi, z njimi tudi vse popoldneve raziskuje in jih usmerja pri tehniškem delu. Vse to se kaže skozi rezultate na tekmovanjih tako mladih tehnikov kot tudi modelarjev in mladih raziskovalcev, kjer s svojimi učenci zadnjih 30 let prejema zlata priznanja na vseh nivojih tekmovanj.

V svoji dolgoletni praksi bi izpostavil področje načrtovanja izdelka in spoznavanja postopkov obdelave lesa, kjer učenci spoznavajo logično zaporedje reševanja problema: izbiro gradiv, skiciranje oblike predmeta, dimenzioniranje, obdelovalne postopke za les, površinsko obdelavo, preizkus uporabnosti in vrednotenje. »Ker je jasno zastavljen cilj, so zelo motivirani za izvedbo projekta, kljub temu da ne ocenjujemo,« opiše delo Martin, ki v svoj pedagoški proces z veseljem sprejema tudi študente, da v okviru pedagoške prakse pri njem nabirajo dragocene izkušnje.

Delite to zgodbo

Učitelji / Učiteljice

Zgodba meseca

Arhiv zgodb

Web: uciteljsem.si
Telefon: +386 40 510 661
E-pošta: uciteljsem@amcham.si

© 2019 | AmCham Slovenija | Vse pravice pridržane | Izdelava in oblikovanje Izi2Splet |