Marja Godler, OŠ Šentvid Ljubljana

"Učence učim, da so za svoje vedenje in delo odgovorni sami"

Biti učitelj je poslanstvo, ki se težko meri v urah, še težje se ugotavljajo in merijo rezultati njegovega dela. V letih, odkar poučujem, se je v šolstvu marsikaj spremenilo. Prav tako sem se spremenila sama. Po zaviti poti sem se skozi leta učila biti učiteljica. Več ko imam znanja, bolj se zavedam, koliko je še neodkritega. Ponosna sem, da sem učiteljica.”

Marja Godler je predana učiteljica, poučevanje otrok je njeno poslanstvo. Otroke pripravlja na življenje, prepoznava njihove osebnosti in jih z nastavljanjem ogledala uči, da prepoznajo sebe, svoje pozitivne in negativne lastnosti. Vztraja na odkritosti, spoštovanju in sodelovanju, rada sodeluje s starši in vedno deluje v korist otroka. “Učence spoštujem in pričakujem, da me spoštujejo tudi oni. S svojim zgledom skušam prenašati vrednote, za katere verjamem, da jih šola mora privzgajati državljanom, na svoje učence. Pri tem gremo z roko v roki s starši, saj dogajanje v šoli močno vpliva na življenje celotne družine. Zato je zelo pomembna komunikacija s starši. Kadar so pravila jasna, se lahko pripravijo na izzive, ki jih čakajo v šoli. Vedo, kaj lahko pričakujejo. Prav tako se moramo pravil, ki jih postavljamo sami, držati tudi učitelji,” pove Marja. Otroke uči, da so za svoje vedenje in delo odgovorni sami, od učencev pričakuje znanje in otroci se zanj potrudijo: “Raven dela je takšna, da se od njih zahteva trud, a ko dosežejo cilj, so zadovoljni tudi sami“. Marja se zavzema za spoštljive medsebojne odnose, učence posluša in se trudi, da bi prepoznala njihove talente.

Pri svojem delu uporablja pedagoški pristop ‘Storyline’, strategijo za poučevanje in učenje na spodbuden, učinkovit in ustvarjalen način. Kot učiteljica organizira le začetek dela, nato pa skozenj učence zgolj vodi, saj oni sami raziskujejo in iščejo načine, kako priti do rešitev. Delo poteka v skupinah, učenci se prosto gibajo, v razredu pa jim je na voljo material, ki ga potrebujejo za delo. Ob zaključku delo vedno ovrednotijo in ocenijo. Marja je prepričana, da se učenci med seboj tako bolj povežejo, več komunikacije je tudi med učitelji, ki sodelujejo in si izmenjujejo izkušnje.

Delite to zgodbo

Učitelji / Učiteljice

Zgodba meseca

Arhiv zgodb

Web: uciteljsem.si
Telefon: +386 40 510 661
E-pošta: uciteljsem@amcham.si

© 2019 | AmCham Slovenija | Vse pravice pridržane | Izdelava in oblikovanje Izi2Splet |