Jožica Repič, OŠ Ljudski vrt Ptuj

»Vidim vsakega posameznega učenca, ki ga usmerjam in vodim pri njegovem lastnem napredovanju pri učenju in doseganju znanja.«
Jožica-Repič

»Biti učitelj – zame to pomeni, da si odprta, empatična, pozitivna, motivirana, nasmejana oseba. Biti učitelj – to pomeni veseliti se delovnega dne, ki ga boš preživel s svojimi učenci, jih vodil, usmerjal, motiviral, zagotavljal varno učno okolje, kjer bodo učenci prevzemali odgovornost za lastno učenje, kjer bodo lahko raziskovali, napovedovali, analizirali, gradili skupnost in team, razvijali svoje talente, iskali dobro v sebi in v drugih. Jaz sem torej motivator, svetovalec, moderator, prezentator, učenci pa so iskalci znanja, konstruktorji svojega učenja in znanja.«

Jožica se kot učiteljica že 30 let predano posveča mladim. Kot profesorica razrednega pouka in razredničarka 5. razreda spodbuja aktivno vlogo učencev pri učenju, njihovo odgovornost in talente ter razvijanje celostne osebnosti. Njeni učenci so »mirni, odgovorni, veseli, nasmejani, igrivi, vedoželjni, motivirani,« kot sama opisuje pouk, v katerega vključuje projektno delo, praktično delo, igralske vložke, inovacije, formativno spremljanje, konstruktivistično metodo, “outdoor classroom”, minutke za zdravje, minutke za lepoto, minutke za humanost med urami. Z učenci je vodila in še vodi mnoge inovacijske in mednarodne projekte, za katere so bili tudi najvišje nagrajeni, je mentorica raziskovalnih nalog in več interesnih dejavnosti na šoli, pripravnikov in študentov na praksi, v mnoge dejavnosti vključuje starše. Izvaja »open mornings« – odprta jutra, ko brez napovedi prvo uro pri pouku lahko prisostvujejo starši in stari starši.

Njeno pravilo treh S, ki jih uporablja v razredu – spoštuj sebe, spoštuj druge, sprejmi odgovornost za svoja dejanja – je pravo življenjsko vodilo odraščajočim glavam, sama pa je prepričana: »Eno samo pravilo si lahko zapomnimo vsi in če vsi delamo v skladu s tem pravilom, ne more iti nič narobe«. Z uporabo neverbalne komunikacije, mediacije in metode 6 klobukov pa lahko brez strahu vsi govorijo o svojih čustvih in rešujejo konflikte.

Vsa leta se permanentno izobražuje in spremlja predvsem tujo strokovno literaturo ter se udeležuje izmenjav v tujini: »Ves čas svojo prakso bogatim z znanjem in izkušnjami drugih pomembnih, ker samo s povezovanjem znanja in izkušenj postajamo kompetentni«. Jožica svojo zgodbo dopolni še z akcijo učiteljev – izdelava učilnice na prostem: »Tudi to so zgodbe učiteljev, ki s svojim delom prostovoljno izboljšujejo učne pogoje za učence«.

Delite to zgodbo

Učitelji / Učiteljice

Zgodba meseca

Arhiv zgodb

Web: uciteljsem.si
Telefon: +386 40 510 661
E-pošta: uciteljsem@amcham.si

© 2019 | AmCham Slovenija | Vse pravice pridržane | Izdelava in oblikovanje Izi2Splet |