Denis Hofman, OŠ Križevci

“Zavzemam se za to, da otroci razvijejo navado rednega gibanja in to prenašajo tudi na skupnost, v kateri živijo.”
Denis-Hofman

Hlače moga sen glodati
v šoli seden let,
nafča sen se nekej brati,
šteti do deset.
Ljudska

Z gotovostjo lahko trdimo, da je način poučevanja športnega učitelja Osnovne šole Križevci pri Ljutomeru Denisa Hofmana diametralno nasproten tistemu, ki je predstavljen v zgornji ljudski pesmi. Poučevanje razume kot poslanstvo prenosa znanja in spretnosti na mlajše generacije. Učenci vase sprejemajo motorične informacije, kar poveča možnost vseživljenjskega ukvarjanja s telesno aktivnostjo. Gre za povezovanje v skupnost, saj jih učitelj Denis spodbuja, da novo znanje in veščine prenašajo na starše, mlajše brate in sestre ter prijatelje. Pomembno je, da otroci vzdržujejo kontinuiteto gibanja – zdrav duh v  zdravem telesu – in da se v to usmerjamo dolgoročno. Ključ je preprost, a za življenje bistven – gre za razvoj zdravih (delovnih) navad.

Učitelj Denis poudarja, da je odločilen profesionalen odnos do dela in učencev – le tako jim bomo lahko pomagali pri osebnostnem razvoju in razvoju na strokovnem področju. Če učitelj iskreno zahteva pravičnost, uspešnost in napredek, učenci to čutijo. V svoje primere dobre prakse šteje praktično delo in izkustveno učenje, pa tudi formativno spremljanje in vključevanje aplikacij pri pouku športa (ki jih med drugimi razvijajo tudi slovenski dijaki).

Denis Hofman je leta 2019 preko programa ERASMUS+ sodeloval na izobraževalnem obisku v Turčiji in se domov vrnil z novim znanjem in idejami, ki jih s kolegi na ravni šole vključuje v šolski proces. Učitelj mora rasti in napredovati tudi sam – na vseh področjih je tako. »Uspešni smo lahko le, če smo odprti, če izmenjujemo in tekmujemo z drugimi zunaj naših meja.«[1]

[1] Jadran Lenarčič, Inštitut Jožefa Štefana.

Delite to zgodbo

Učitelji / Učiteljice

Zgodba meseca

Arhiv zgodb

Web: uciteljsem.si
Telefon: +386 40 510 661
E-pošta: uciteljsem@amcham.si

© 2019 | AmCham Slovenija | Vse pravice pridržane | Izdelava in oblikovanje Izi2Splet |