Jože Senekovič, OŠ Bojana Ilicha

»Spoštovanje učencev pridobim predvsem tako, da sem spoštljiv do njih. Le tako bodo tudi sami prav taki - spoštljivi, vodljivi in zanesljivi.«
Jože Senekovič

»Učitelj mora prisluhniti in se pogovoriti z učenci. »Nimam časa« ne more in ne sme biti odgovor, ker naslednjič tudi vprašanja več ne bo. Vprašanja so le tedaj, ko učenci učitelju zaupajo

Jože Senekovič je odličen razrednik in matematik, ki učence za matematiko navdušuje ne samo pri pouku, ampak tudi v dodatnih urah matematike. Njegovo poučevanje je sodobno, v svoje delo vključuje humor in pozitiven odnos do predmeta, spodbuja in vodi učence v raziskovalnem delu, in ima pozitiven in pravičen odnos do svojih učencev. Ključ do uspešnega dela z otroki je po mnenju Jožeta Senekoviča komunikacija in razumevanje s starši otrok. »Kot učitelj matematike od 6. do 9. razreda sem v vseh teh 32 letih delovne dobe 31 let tudi razrednik. S sprejemom otrok v šestem razredu tako sprejmem tudi starše. Prav prvih nekaj mesecev je za uspešno delovanje učitelja kot razrednika izjemno pomembno. Za starše pripravim predstavitev dela, dolžnosti, odgovornosti tako učencev, učitelja kot tudi njih samih. Nedvoumno jim predstavim tudi meje in napake, ki jih velikokrat naredijo kot starši,« o svojem delu pripoveduje Jože.

V času ‘vsevednosti’, kjer splet vse ve in se starši o življenju in delu šole, v kateri je njihov otrok, o delu, odgovornostih, pravicah in dolžnostih učitelja pogosto ‘podučijo’ pri ‘zanesljivih virih’, nato pa s tako ‘pridobljenimi znanji’ jemljejo energijo tako svojim otrokom kot učiteljem in navsezadnje tudi sebi, skuša učitelj Jože vsaj malce omiliti ta silna pričakovanja staršev, težnje po absolutni pravičnosti in pozabljanju, da so učenci še vedno samo otroci, ki rabijo čas za igro, za druženje, za pogovore. Ob vseh dejavnostih, v katere so vpeti otroci, in ob vseh pričakovanjih, učenci potrebujejo oporo, tako razumevajočih staršev, velikokrat pa tudi razrednika. »Pomembno je prisluhniti in se pogovoriti z učenci,« pove Jože.

Ključnega pomena za Jožeta je bilo spoznanje, da si spoštovanje učencev pridobi predvsem tako, da je spoštljiv do njih. »Le če učenci začutijo spoštovanje in razumevajoč, empatičen odnos učitelja, so tudi sami prav taki – spoštljivi, vodljivi in zanesljivi. In razumejo, da sem tudi jaz samo človek, ki dela napake,« je prepričan Jože.

Delite to zgodbo

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Učitelji / Učiteljice

Zgodba meseca

Arhiv zgodb

Web: uciteljsem.si
Telefon: +386 40 510 661
E-pošta: uciteljsem@amcham.si

© 2019 | AmCham Slovenija | Vse pravice pridržane | Izdelava in oblikovanje Izi2Splet |