You are currently viewing Učiteljica leta 2023 je mag. Jožica Frigelj!

Učiteljica leta 2023 je mag. Jožica Frigelj!

V okviru današnjega AmCham Poslovnega zajtrka z naslovom: »Koliko so vredni znanje, inovativnost in odnosi v času vrtoglavega vzpona umetne inteligence?« , je v pomen znanju potekala tudi razglasitev za izbor iniciative “Učitelj sem! Učiteljica sem!” za UČITELJA LETA – UČITELJICE LETA 2023! Javnost, strokovna komisija in drugi učitelji, ki sodelujejo v iniciativi so kot učiteljico leta 2023 prepoznali Jožico Frigelj iz OŠ Ketteja in Murna Ljubljana.

Na AmCham Poslovnem zajtrku smo z vrhunskimi podjetniki in znanstveniki danes skupaj odgovarjali na vprašanje: “Koliko so vredni znanje, inovativnost in odnosi v času vrtoglavega vzpona umetne inteligence?” Sodelujoči so se strinjali, da je potrebno na področju umetne inteligence ukrepati hitro, da moramo strategije kar najhitreje uporabiti v praksi ter da je znanje temeljni gradnik, ki nam omogoča razumeti, kako tehnologije delujejo. Pomemben del razprave je bil namenjen pogovoru o razmejitvi pomena pojmov digitalne pismenosti, digitalnih kompetenc in na drugi strani uvedbi obveznega predmeta računalništvo in informatika (RIN) v osnovne in srednje šole. Govorci so poudarili, da je nujno potrebno vsebine digitalnih kompetenc vključiti v celotni izobraževalni sistem.

“Na AmChamu smo izjemno ponosni da vodimo iniciativo kot je Učitelj sem! Učiteljica sem! V sklopu iniciative predstavljamo izjemne prakse, izjemne zgodbe vsakdana ki jih pišejo naši učitelji. Hvaležni smo, da navdihujete vse tiste, ki se ravno zaradi vas odločijo da postanejo učitelji in učiteljice,” je pred razglasitvijo UČITELJA – UČITELJICE LETA 2023 na AmCham Poslovnem zajtrku povedala Mag. Mojka Mišič, direktorica komuniciranja AmCham Slovenija in vodja iniciative Učitelj sem! Učiteljica sem!  V ta namen je pod okriljem nacionalne platforme Partnerstvo za spremembe in AmCham Slovenija februarja 2019 nastala nacionalna platforma sodelovanja “Učitelj sem! Učiteljica sem!”. Cilj iniciative je dati glas učiteljem, ki svoje delo čutijo kot poslanstvo in ki so lahko vzorniki bodočim generacijam tako učencev kot učiteljev in učiteljski poklic ponovno postaviti na piedestal najuglednejših poklicev.

Na oder smo najprej povabili Dr. Uroša Ocepka učitelja strokovnih modulov s področja računalništva na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje, Učitelja leta 2022 in člana skupine RINOS za uvedbo obveznega predmeta Računalništva in informatike (RIN) v osnovne in srednje šole: »Vedno se primerjamo z drugimi državami prav zato ker želimo, da so naši otroci konkurenčni tudi izven naše države. Strinjam se, da moramo z digitalnimi kompetencami opremiti vsakega državljana, ampak digitalne kompetence nas v bistvu transformirajo v še večje potrošnike, ker nas samo spodbujajo, da uporabljamo tehnologijo. Ne naučijo nas, kako jo uporabljati in ne naučijo nas etike in zato potrebujemo tudi veščine s področja računalništva. Če imamo znanja s področja računalništva, potem lahko ustvarjamo kreativne zgodbe. Različni poklici prenesejo to razumevanje v svoje službeno okolje in delajo inovacije na svojem področju. V Sloveniji je zmota, da je računalništvo povezano samo s tehnologijo. Digitalne kompetence so povezane s tehnologijo, računalništvo je povezano z naravoslovjem!«

Na odru današnjega AmCham Poslovnega zajtrka smo  nato skupaj razglasili učiteljico, ki je prejela največ glasov in novo nosilko naslova Učiteljica leta 2023,  Jožico Frigelj iz OŠ Ketteja in Murna, Ljubljana. Ob tem je povedala: »Še naprej si bom prizadevala za otroke – da jim približamo izobraževanje, da jim bo učenje v veselje in da ohranimo radovednost. Prizadevala si bom tudi za inkluzijo, ker menim, da si vsi otroci zaslužijo pozornost, priložnost in vsi lahko uspejo. Predvsem pa si bom prizadevala za dvig ugleda učiteljev. Če bi bil učiteljski poklic bolje ovrednoten, ne bi bilo takšno stanje kot je danes – da 4000 učiteljev na trgu primanjkuje.«

Mag. Jožica Frigelj je učiteljica starega kova, ki pri poučevanju vključuje inovativne pristope in poudarja in poudarja pristen stik z otroki. Zase pravi, da ni podajalec učne snovi temveč ustvarjalec učno vzgojnega procesa in motivator učencev v pridobivanju novega znanja. 

V njenem dolgoletnem pedagoškem delu se je tako nabralo nešteto inovativnih, kreativnih in za otroke dobronamernih ter poučnih praks, ki jih je predstavila na strokovnih konferencah, v strokovnem časopisju ali revijah ter javnih tribunah iniciative Kakšno šolo hočemo, katere soustanoviteljica je. V njej so že pred leti spisali manifest, ki ga odnesejo vsakemu ministru. Med vsemi temi dobronamernimi praksami, pa izpostavlja drugačno paradigmo ocenjevanja, ki jo je razvila v projektu uvedbe Evropskega jezikovnega listovnika v pouk tujega jezika in jo poimenovala sodelovalno ocenjevanje. Bogate izkušnje na področju poučevanja, stalna strokovna izobraževanja in njeno zavzemanje za dobrobit otrok, njen trud in vztrajnost je nagradila tudi že stroka ter ji tako v letu 2020 podelila nagrado za življenjsko delo na področju osnovnega šolstva. Ob pridobitvi naslova Učiteljice leta 2023 pa je povedala: »Zadovoljstvo s poklicem je osnova za srečno življenje. In trenutni manko na trgu dela se ne sme nadomestiti s strokovno pomanjkljivo usposobljenimi kadri.«

CELOTNA ZGODBA JOŽICE FRIGELJ

Superfinalisti, ki so se letos potegovali za naziv Učitelja leta – Učiteljico leta so:

  • Jožica Frigelj, OŠ Ketteja in Murna, Ljubljana
  • Barbara Gradišnik, III. gimnazija Maribor
  • Vanja Kolar Ivačič, OŠ Bistrica ob Sotli
  • Jože Lango, OŠ Majde Vrhovnik, Ljubljana
  • Laura Mohorko Kumer, OŠ Cirkulane-Zavrč

Dodaj odgovor