Nermin Bajramović, OŠ narodnega heroja Rajka, Hrastnik

»Kot razrednik in po duši športnik rad vzpostavim kemijo v razredu, kjer se spoštujejo, pomagajo in delujejo kot ekipa.«
Nermin-Bajramović

»Nikoli si nisem zamišljal, da bom učitelj. Kot otrok sem veliko športal in imel veselje do naravoslovja in matematike. Vedno sem rad razlagal sošolcem in verjetno imam to v sebi. Sedaj ob delu mi je vedno znova izziv, kako posameznemu učencu razložiti snov na njemu razumljiv način. Največji uspeh je, ko učenca pripravim do tega, da bolj ceni razmislek in postopke pri reševanju problemov, kot pa zgolj končni rezultat in oceno. Veseli me, če izzovem konstruktivne debate in če učencem dam širino v razmišljanju. Ponosen sem tudi na njih, če v razredu uspem vzpostaviti pozitivno klimo, vzajemno spoštovanje in timski duh. Ko odidejo iz osnovne šole, sem vesel vsakega obiska in njihovih nadaljnjih uspehov.«

Nermin je svojemu poklicu neskončno predan učitelj matematike, ki zna pritegniti otroška srca s svojo naklonjenostjo in prijateljskim odnosom. Spodbuja svobodno izražanje in samostojno razmišljanje, spoštovanje raznolikosti in sprejemanje drugačnosti, vesel je sproščenega vzdušja v razredu in dejstva, da nima težav z disciplino, ponosen je na učence, ki se vračajo in mu povedo, da nimajo težav z matematiko. Svojim učencem je vsakodnevno dostopen po vseh kanalih in včasih dejansko ni meja med zasebnostjo in delom: »To ne pomeni, da pišejo kadarkoli, ampak le, da nikogar ne opozorim, da ne sme. V vsakem pogovoru z otrokom si pač učitelj in mu svetuješ. Ko enkrat začuti, da zgolj igraš, da ga poslušaš, ga izgubiš.«

S svojimi inovativnimi pristopi otrokom prikaže matematiko na enostaven način, spodbuja razgibane učne ure in med uro skrbi za t. i. »razvedrilne minute«, »ko se jim prepustim, da me odpeljejo v druge pogovore, toliko, da se sprostijo in imajo voljo za naprej.« V pouk je uvedel igrifikacijo – z igro podprto poučevanje, s katero preko spletne platforme spodbuja primerno obnašanje, dodatno delo, delo v skupinah, pomoč sošolcem in timski duh ter skrbi za diferenciacijo. Je mojster spletnih orodij in uporablja različne kanale, za svoje učence pa je že pred poučevanjem na daljavo ustvaril spletno stran, preko katere jim je s pomočjo iger, animacij, kvizov in podobnega  predstavil svet matematike in utrjeval snov. Z video srečanji in lastnim spletiščem z gradivi je tako ob prehodu na poučevanje na daljavo takoj našel pot do učencev. Do uporabe tehnologije v šoli je kljub temu zdravorazumsko kritičen in jo pojmuje kot nadgradnjo oz. eno od načinov poti do učencev.

Nermin »si da duška« pri izbirnem predmetu Matematična delavnica, kjer učencem predstavi veje matematike, ki presegajo njihovo znanje, a snov skuša predstaviti na njim razumljiv način. Sodeluje tudi z lokalnimi društvi, na raznih posvetih, seminarjih in konferencah, sodeloval je v oddaji Infodrom. Zagovarja prenos znanja med učitelji in bodočim učiteljem polaga na srce: »Najboljši učitelj se ne pretvarja, da je nekaj, kar ni. V razredu je prisoten s svojo lastno osebnostjo in ne z namišljeno podobo. V razred prinese strast do svojega dela in jo prenaša na otroke. Spoštuje otroke, jih posluša, spodbuja kritično mišljenje in jim razloži življenjske situacije, ki so jim tuje. Najboljši učitelj si spoštovanje otrok prisluži s svojim delom in ne z avtoriteto.

Delite to zgodbo

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Učitelji / Učiteljice

Zgodba meseca

Arhiv zgodb

Web: uciteljsem.si
Telefon: +386 40 510 661
E-pošta: uciteljsem@amcham.si

© 2019 | AmCham Slovenija | Vse pravice pridržane | Izdelava in oblikovanje Izi2Splet |

account android arrow-alt-circle-down arrow-alt-circle-left arrow-alt-circle-right arrow-alt-circle-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up author bars behance blogger buffer caret-down caret-left caret-right caret-square-down caret-square-left caret-square-right caret-square-up caret-up cart-menu-1 cart-menu-2 cart-menu-3 cart-menu-4 categories chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up clock close comments cookies copyright coupon-discount date-modified date-published discord double-arrows-down double-arrows-left double-arrows-right double-arrows-up dribbble envelope-open envelope eye facebook fax flickr foursquare github gmail google-drive grid-view hashtag hollow-ring homepage instagram ios level-down-alt level-up-alt line link linkedin list-view login logout long-arrow-alt-down long-arrow-alt-left long-arrow-alt-right long-arrow-alt-up medium messenger mobile-menu mobile phone pinterest place qq quote-left quote-right quotes reading-time-hourglass reading-time-stopwatch reddit rss scroll-to-top search shazam shopping-bag shopping-cart side-panel-opening-2-left side-panel-opening-2-right side-panel-opening-left side-panel-opening-right skype slack small-arrow-down small-arrow-left small-arrow-right small-arrow-up sms snapchat soundcloud spinner spotify stackoverflow sync telegram tiktok times-circle tinder trello tripadvisor tumblr twitch twitter viber vimeo vine vkontakte website wechat whatsapp windows wishlist xing yelp youtube zoom