Mateja Gorše , OŠ Gradec

Kot učiteljica želim vplivati na otroke ne le s svojim znanjem, ki jim ga posredujem, pač pa tudi s svojo osebnostjo, vrednotami, ki si jih skozi življenje gradim.
frontbhdp

»Učitelj, ki verjame v to, kar počne, je prepričljiv in uspešen učitelj

Pogosto izrečena besedna zveza, da je učiteljski poklic poslanstvo, pri učiteljici Mateji Gorše pravzaprav resnično drži. Kot učiteljica na OŠ Gradec želi vplivati na otroke ne le z znanjem, pač pa tudi z njeno osebnostjo in vrednotami, ki jih gradi skozi življenje in njenim načinom komunikacije. Prav v odnosu do učencev se trudi ustvariti vzdušje, ki vzpodbuja odgovornost in sodelovanje ter vzpostaviti vzpodbudno in sodelovalno komunikacijsko klimo. Njena vztrajnost in vedoželjnost sta jo vedno gnali v odkrivanje novih znanj, ki jih skuša prepletati z vzgojno-izobraževalnim področjem.

»Konflikti so sestavni del našega življenja. Osnovna šola kot kompleksen sistem v tem pogledu ni izjema, saj tudi v šolskem življenju prihaja do konfliktnih situacij, zato je širjenje zavedanja o problematiki medosebnih odnosov in pomembnosti konstruktivnega reševanja konfliktov njen nujni sestavni del.« Kot pravi, so dandanes prišli v ospredje komunikacijskih strategij reševanja konfliktov novi modeli, ki vključujejo bolj konstruktivistično utemeljene pristope pri reševanju konfliktov. Z željo po boljši komunikaciji do otrok, je Mateja svoje komunikacijske spretnosti dodatno izpolnila z usposabljanjem za mediatorko. Kmalu so v OŠ Gradec pričeli z usposabljanjem vrstniških mediatorjev, ki je potekalo v okviru interesne dejavnosti. Z učenci – vrstniškimi mediatorji so posneli tudi predstavitveni video, s katerim želijo mediacijo približati širši javnosti in na ta način vzpodbuditi, da se konflikti rešujejo konstruktivno.

Prav tako se trudi, da bi učenci prepoznali pomembnost področja finančne pismenosti, ki ga trenutno učni načrt, kot opaža, ne ponuja dovolj celovito. »Učence tretjega triletja pri interesni dejavnosti Finančno opismenjevanje mladih seznanjam s pravili ravnanja z denarjem.« In vse to s ciljem, da bi mladi bolje razumeli pomen varčevanja in naložb za varčevanje, bili vešči varnega nakupovanja preko spleta prepoznavali plačilne sisteme ter vsa druga orodja, povezana s finančno pismenostjo.

Njen trud, ki ga vlaga v vedno nove prakse in opolnomočene ter vzgojo otrok, je v njeni dvaindvajsetletni karieri pustilo pomemben pečat na njene bivše učence, ki se je še vedno radi spominjajo. Trud in vložek v izobraževanje pa je prepoznala tudi stroka, saj je bila povabljena, da je svoje teoretično znanje in praktične izkušnje predstavljala tudi na mednarodnih posvetih ter v strokovnih revijah.

Velik poudarek v razredu daje na to, da učenci postanejo posamezniki, ki so zmožni empatije, odgovornega ravnanja in sprejemanja posledic za svoje odločitve. Pri tem jim Mateja venomer stoji ob strani in jih vzpodbuja ter verjame vanje, saj kot pravi, so prav tisti učitelji, ki verjamejo, v to, kar počnejo, prepričljivi in uspešni učitelji.

Delite to zgodbo

Učitelji / Učiteljice

Zgodba meseca

Arhiv zgodb

Web: uciteljsem.si
Telefon: +386 40 510 661
E-pošta: uciteljsem@amcham.si

© 2019 | AmCham Slovenija | Vse pravice pridržane | Izdelava in oblikovanje Izi2Splet |