Brankica Keser, OŠ Lenart

»Najpomembneje zame je, da ne učim le dejstev, temveč učim razmišljati. Izrednega pomena je, da »odprem vrata«, učenci pa morajo vstopiti sami.«
Brankica-Keser

»Biti učiteljica zame ni poklic, temveč poslanstvo. Poslanstvo učence naučiti misliti. Kreativnost je moja najpomembnejša vrlina. To vzpodbujam tudi pri učencih, saj menim, da izražanje sebe vodi do zdravega razvoja in učenje skozi lastne izkušnje do popolnega razumevanja. Izražanje, raziskovanje, empatija, domišljija in izkušnje odprejo naš um in vodijo do kreativnega, samostojnega razmišljanja.«

Brankica je kreativna učiteljica, ki pri svojih učencih nenehno spodbuja samostojno in kritično razmišljanje. Pri tem jo vodita misli  Margaret Mead – »otroke je potrebno naučiti misliti, ne pa jim povedati, kaj naj mislijo« – in Deepaka Chopre – »namesto, da razmišljate izven okvirjev, se znebite okvirjev.«  Uporablja drugačne pristope, saj se ji zdi pomembno, da so učenci zavzeti in motivirani in da si obravnavano snov tudi zapomnijo in jo ponotranjijo. »Dovoli mu misliti s svojo glavo,« je stavek, ki ga velikokrat uporabi v razredu, pri tem pa ne pozablja na pravilno razumevanje dejstev, natančnost in organiziranost, potrebno strogost in doslednost. Zaradi izziva in srčne želje je po zaključenem študiju je nekaj časa poučevala v mednarodni šoli v Egiptu, kjer je pridobila ogromno izkušenj in se vrnila z ugotovitvijo, »da se s silo ne da uspešno delovati.«

»Tudi ‘problematičen’ otrok je lahko le otrok, ki hrepeni po sprejetosti,« še pove o eni od svojih izkušenj. »Delovanje brez sile« upošteva pri svojem sedanjem delu. V razredu imajo oblikovana razredna pravila na drugačen način, oštevilčena ‘Pravila igre’, kjer s kretnjo učence opomni na določeno pravilo, za dodatno motivacijo pa so ‘razpisane’ nagrade. Uvedla je jutranji ritual, razredno meditacijo oz. sproščanje kot učenje strpnosti, večkrat pa učencem predvaja glasbo Alpha valov, glasbo ‘za možgane’: »Moj cilj je učence umiriti od vsakdanjega vrveža, razvijati kreativnost, osredotočenost, strpnost, potrpežljivost.« Opaža zelo pozitivne učinke. Brankica poudarja, da je biti učiteljica izziv in posebno poslanstvo: »V posamezniku, v vsakem učencu posebej, je popolnoma drugačen neomejen potencial, ki ga moramo vzpodbujati v ustrezni smeri. Ko zraven učnega načrta in učnih ciljev dosežemo tudi to, smo šele takrat lahko dobri učitelji.«

 

Delite to zgodbo

Učitelji / Učiteljice

Zgodba meseca

Arhiv zgodb

Web: uciteljsem.si
Telefon: +386 40 510 661
E-pošta: uciteljsem@amcham.si

© 2019 | AmCham Slovenija | Vse pravice pridržane | Izdelava in oblikovanje Izi2Splet |